Antidepresivi za liječenje neuropatske boli

Niz lijekova koristi se za liječenje depresije (antidepresivi). Za te lijekove pretpostavlja se da su djelotvorni za liječenje boli koja nastaje zbog oštećenja živaca (neuropatska bol). Najmanje trećina pacijenata koji pate od neuropatske boli, a koji su uzeli tradicionalne antidepresive (kao što je amitriptilin) osjeća manju bol. Također postoje dokazi da noviji antidepresiv venlafaksin ima sličnu djelotvornost kao i tradicionalni antidepresivi. Međutim, otprilike petina pacijenata koji su uzeli te lijekove za ublažavanje boli prekinuli su uzimati terapiju zbog nuspojava. Postoje vrlo ograničeni dokazi da neki noviji antidepresivi, poznati kao selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI), mogu biti djelotvorni, ali je potrebno više studija da bi se to potvrdilo. Neuropatska bol može se liječiti antidepresivima, a taj učinak ne ovisi o učinku na depresiju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information