Savjetodavne intervencije kojima je cilj pomoći ženama koje zlostavljaju partneri

Dosadašnje spoznaje

Zlostavljanje partnera (nasilje u obitelji) je učestalo diljem svijeta. Uključuje fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje; prijetnje; uskraćivanje novca; nanošenje ozljeda; i durogoročne fizičke i emocionalne zdravstvene probleme. Aktivna podrška koju provode educirane osobe može pomoći ženama u osiguravanju vlastite sigurnosti, nošenju sa zlostavljanjem i pristupu resursima zajednice.

Dokazi o učinku savjetovanja mogu pomoći u boljem pružanju usluga za takve žene, planiranju i provedbi pomoći.

Metode

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je znanstvena literatura objavljena do travnja 2015. kako bi se pronašli klinički pokusi koji uspoređuju savjetovanja za zlostavljane žene bez ili s uobičajenom skrbi, kako bismo razumjeli da li su savjetovanja sigurna i učinkovita. Pronađeno je 13 istraživanja koja su provedena u nekoliko zemalja, i u njih je bilo uključeno 2141 žena različitih narodnosti, u dobi od 16 do 65 godina, koje su često bile siromašne.

Studije su se razlikovale u trajanju savjetovanja (30 minuta do 80 sati) i u osoblju koje je provodilo savjetovanje (studenti, medicinske sestre, profesionalni savjetnici, psiholozi, socijalni radnici, zdravstveni djelatnici, majke u prenatalnim klinikama, znanstvenici). U 11 studija mjereno je zlostavljanje, u 6 kvaliteta života i u 6 depresija. Tri su ispitale kombinaciju savjetovanja s psihijatrijskom pomoći. Većina studija pratila je žene najmanje godinu dana.

Studije su uključile žene iz zdravstvenih ustanova, skloništa za žrtve nasilja u kući te centara u zajednici. Kratko savjetovanje (do 12 h) bilo je najčešće u zdravstvenom okruženju, a intenzivno savjetovanje (više od 12 h) u drugim okruženjima.

Ključni rezultati

Kvaliteta dokaza

Pet studija je imalo nedostatke u ustroju studije što je značilo veliki rizik od pristranosti u njihovim rezultatima, dok je pet imalo umjeren rizik, a tri nizak rizik.

Fizičko zlostavljanje

Nakon godine dana, kratko savjetovanje nije imalo učinka u dvije zdravstvene studije umjerene kvalitete te u jednoj studiji zajednice s niskim rizikom za odstupanje, ali je smanjilo manja zlostavljanja u jednoj studiji prenatalne njege (nizak rizik za odstupanje). Druga studija provedena u klinikama za skrb trudnica pokazala je smanjenje zlostavljanja neposredno nakon kratkog savjetovanja (jedna žena je imala korist od savjetovanja od 8 koje su sudjelovale u savjetovanju), ali žene su također liječene i protiv depresije, što je moglo utjecati na rezultate. Dvije studije dale su slabe dokaze o tome da intenzivno savjetovanje smanjuje tjelesno nasilje unutar dvije godine nakon intervencije (jedna od 8 žena imala je korist od intervencije).

Spolno zlostavljanje

Četiri studije nisu uspjele pokazati korist od savjetovanja za smanjenje polnog zlostavljanja.

Emocionalno zlostavljanje

Jedna studija prenatalne njege (niza rizik za odstupanje) je pokazala smanjeno emocionalno zlostavljanje 12 mjeseci nakon savjetovanja.

Depresija

Kratko savjetovanje je spriječilo depresiju zlostavljanih žena koje su dolazile na zdravstvene preglede te trudnica odmah nakon savjetovanja (jedna žena na svakih četiri do osam savjetovanih je vjerojatno imala korist od intervencije). Intenzivno savjetovanje nije smanjilo depresiju u skloništima za žrtve nasilja, tijekom 12-24 mjeseci praćenja. Dokazi umjerene i niske kvalitete uglavnom su nađeni u studijama koje su imale nizak rizik od pristranosti.

Kvaliteta života

Tri kratka istraživanja o savjetovanju su pokazala kako nema korisnih učinaka na kvalitetu života. Intenzivno savjetovanje pokazalo je slabašnu korist u dvije studije provedene u skloništima za žrtve obiteljskog nasilja. Jedna studija pokazala je bolju motivaciju za provedbu svakodnevnih aktivnosti neposredno nakon savjetovanja.

Smrti

Dvije žene su umrle: jednu je ubio partner, a jedna je počinila samoubojstvo; međutim, istraživači nisu smatrali da su te smrti povezane s istraživanjima u kojima su te žene sudjelovale.

Zaključak

Intenzivna savjetovanja mogu kratkotrajno poboljšati svakodnevni život žena u skloništima za kućno nasilje te smanjiti fizičko zlostavljanje jednu do dvije godine nakon intervencije. Nema jasnih dokaza da intenzivno savjetovanje smanjuje seksualno, emocionalno ili cjelokupno zlostavljanje, ili da je korisno za duševno zdravlje žena. Nije jasno da li kratko savjetovanje (obično se provodi u zdravstvenim ustanovama) može biti korisno, iako može dati određene kratkoročne pozitivne učinke za zdravlje i smanjiti nasilje, osobito među trudnicama i onima koje pate od blažeg oblika zlostavljanja.

Smatramo da su rezultati nekoliko studija potencijalno pristrani zbog lošeg ustroja studija. Bilo je malo dosljednosti između studija, s razlikama u količini savjetovanja, vrsti mjerenih dobrobiti, te duljine ponovnog posjeta. Kao rezultat, bilo je teško kombinirati rezultate različitih studija te ne možemo biti sigurni koliko savjetodavne intervencije koriste ženama, učinak vrste savjetovanja, mjesta na kojem je pruženo, ili ozbiljnosti zlostavljanja koje su žene prolazile.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Andrea Gelemanović i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information