Aripiprazol sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje akutne manične faze bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj je mentalna bolest koja se očituje kao razdoblja povišenog raspoloženja koji se nazivaju manija, ili hipomanija ako su manje teški, i periodi sniženog raspoloženja (depresija).

Lijekovi su glavna terapija manije te im je prvi cilj smanjiti agitaciju, agresivnost i opasno ponašanje.

Antipsihotici i drugi lijekovi protiv manije uvršteni su u smjernice za liječenje manije. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizira antipsihotik aripiprazol i procjenjuje koliko je učinkovit u terapiji akutne manije. Također istražuje nuspojave aripiprazola i razmatra smatraju li pacijenti aripiprazol prihvatljivom terapijom za sebe.

Uključeno je deset studija (3340 sudionika). U većini studija aripiprazol je uspoređivan s placebom, ali neki istraživači su uspoređivali aripiprazol s haloperidolom (dvije studije) i litijem (jedna studija). U dvije studije je istraživan učinak dodatka aripiprazola drugoj terapiji (valproatu ili litiju) i ta kombinacija uspoređivana s placebom kombiniranim s tim drugim terapijama. Sveukupni rizik pristranosti u deset studija je procijenjen kao nejasan.

Glavno mjerilo učinka je bila prosječna promjena na Young ljestvici za vrednovanje manije (engl. Young Mania Rating Scale) od početka do kraja studije; taj alat su kliničari koristili i kako bi odredili težinu manije. Nakon tri tjedna liječenja, aripiprazol je bio bolji od placeba u smanjenju težine manije kada je korišten sam ili dodan drugim stabilizatorima raspoloženja. Učinak je bio umjeren. Međutim, aripiprazol je uzrokovao više unutarnjeg nemira (akatizija), mučnine i zatvora stolice (konstipacije) od placeba. Učinkovitost aripipirazola u smanjenju simptoma manije je bila slična drugim lijekovima (haloperidolu i litiju). Aripiprazol je uzrokovao manje poremećaja kretanja i manje povišenja prolaktina (hormon kojeg izlučuje hipofiza) od haloperidola. Za osobe koje su uzimale aripiprazol su bilo je vjerojatnije da će nastaviti uzimati terapiju od onih na haloperidolu, ali ni više ni manje vjerojatnije od onih koji su primali placebo ili litij. Glavni razlog za razlike u napuštanju studija između skupina koje su uzimale aripiprazol i skupina koje su uzimale haloperidol su bile nuspojave povezane s haloperidolom.

Ukratko, aripiprazol je učinkovita terapija za maniju kada se usporedi s placebom. Ovi pronalasci se temelje na studijama koje su uključivale miješane populacije (npr. djecu, adolescente i odrasle). Za odraslu populaciju studije su izravno uspoređivale aripiprazol i haloperidol, litij i placebo, ali dokazi prikupljeni za liječenje djece i adolescenata dostupni su samo iz studija kontroliranih placebom. Zbog nedostatka dokaza prikupljenih usporedbom aripiprazola i drugih lijekova, njegovo točno mjesto u terapiji nije jasno. Potrebne su daljnje studije usmjerene na pojedine populacije kako bi se utvrdilo je li taj lijek jednako učinkovit kod različitih dobnih skupina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information