Aktivni pristup porođaju za smanjenje broja carskih rezova

U mnogim se zemljama povećava učestalost porođaja carskim rezom. Veći broj carskih rezova ne znači nužno i veću korist za zdravlje, a carski rez može povećati zdravstvene rizike majke i negativno utjecati na sljedeće trudnoće. Pretpostavlja se da aktivni pristup porođaju može smanjiti broj carskih rezova. Aktivni pristup porođaju podrazumijeva korištenje postupaka kao što su rutinska amniotomija (probijanje vodenjaka), stroga pravila za dijagnosticiranje sporog napredovanja porođaja, korištenje intravenskog lijeka oksitocina za pojačavanje trudova (kontrakcija maternice) i skrb jedan-na-jedan. Mane aktivnog pristupa su da može dovesti do invazivnijeg praćenja, više medicinskih intervencija i veće 'medikalizacije' porođaja te ženama ostaviti manje kontrole i smanjiti zadovoljstvo porođajnim iskustvom.

Cochrane sustavni pregled uključio je 7 kliničkih studija u koje je bilo uključeno ukupno 5390 žena. Ove su studije pokazale da je broj carskih rezova nešto manji u žena koje su imale aktivan pristup porođaju te je kod njih uočena veća vjerojatnost da će porođaj trajati nešto kraće (manje od 12 sati). Nije bilo razlike u broju potpomognutih porođaja, niti je bilo razlike u broju komplikacija za majku i za dijete, kad se usporedila skupina majki s aktivnim pristupom porođaju i skupina majki koje nisu imale takvu skrb.

Tools
Information