Okskarbazepin za akutne afektivne epizode bipolarnoga poremećaja

Osobe s bipolarnim poremećajem pate od ponovljenih epizoda teških poremećaja raspoloženja. Ovi mogu varirati od manije do teške depresije. Ponekad se manični i depresivni simptomi mogu pojaviti istovremeno. Epizode se mogu često izmjenjivati, to su takozvane „brze promjene raspoloženja“ (rapidni ciklusi). Razdoblja normalnoga raspoloženja i funkcioniranja mogu se pojaviti između tih epizoda, ali to nije uvijek slučaj.

Lijekovi se koriste kako bi se utjecalo na te epizode raspoloženja i kako bi se izbjeglo njihovo ponovno pojavljivanje. Okskarbazepin bi mogao biti takav lijek. Trenutno se on koristi samo za liječenje epilepsije.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu nađeno je sedam studija koje su bile pogodne za uključivanje i u kojima je uspoređena efikasnost okskarbazepina s placebom ili s drugim lijekovima korištenim za liječenje manije. Nema dokaza da je okskarbazepin djelovao bolje u usporedbi s placebom, ali je pokazao sličnu učinkovitost kao i bolje prihvaćeni lijekovi za liječenje ove bolesti.

Dvije studije razmotrile su njegovu prihvatljivost za sudionike. Okskarbazepin može uzrokovati više neželjenih učinaka nego placebo. Nema razlika u neželjenim učincima ili nuspojavama između okskarbazepina i drugih aktivnih lijekova.

Sve su studije razmatrale maniju, hipomaniju, miješane epizode ili poremećaj poznat kao „brze promjene raspoloženja“. Potrebno je više studija bolje metodološke kvalitete kako bismo bili sigurni djeluje li okskarbazepin ili ne u liječenju manije, miješanih epizoda, depresije i „brzih promjena raspoloženja“ u bipolarnome poremećaju.

Tools
Information