Uporaba ibuprofena i paracetamola (acetaminofen) za ublažavanje boli nakon kirurškog odstranjenja donjih umnjaka

Istraživačko pitanje

Ovaj sustavni pregled, priređen u okviru Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl Cochrane Oral Health Group) imao je cilj usporediti učinkovitosti dvaju često korištenih analgetika, paracetamola i ibuprofena i njihovu kombinaciju u jednoj tableti, za ublažavanje boli nakon kirurškog odstranjivanja donjih umnjaka.

Dosadašnje spoznaje

Diljem svijeta provodi se veoma velik broj kirurških operacija odstranjivanja donjih umnjaka. Samo u Engleskoj se svake godine približno 63.000 umnjaka odstrani u bolnicama koje financira Nacionalna zdravstvena služba. Mnogi pacijenti zbog tog zahvata trebaju izostati s posla te im taj zahvat smanjuje kvalitetu života. Međutim, unatoč tim posljedicama, ljudi su najčešće zabrinuti zbog boli koja se javlja nakon operacije, a koja može biti jako ozbiljna. Zaključeno je da se najintenzivnija bol javlja tri do pet sati nakon operacije. Bol koju pacijent doživi nakon operacije odstranjivanja umnjaka često se koristi kao model mjerenja učinkovitosti analgetika općenito.

I paracetamol i ibuprofen često se koriste kao lijekovi za ublažavanje boli koja se javlja nakon kirurškog odstranjivanja donjih umnjaka. Godine 2010. na tržištu se pojavio novi analgetik (komercijalno ime Nuromol) koji sadrži paracetamol i ibuprofen u istoj tableti, a koji je dobio dozvolu za korištenje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Svi lijekovi proučeni u ovom sustavnom pregledu su imali minimalne nuspojave prilikom pravilnog korištenja za kratkotrajno ublažavanje boli.

Značajke istraživanja

Dokazi na kojima se temelji ovaj sustavni pregled su klinički pokusi objavljeni do 20. svibnja 2013. godine. Uključeno je sedam istraživanja, s ukupno 2241 sudionika, koja su izravno uspoređivala ibuprofen i paracetamola ili njihovu kombinaciju. Svi sudionici su podvrgnuti operaciji odstranjivanja donjeg umnjaka ili zuba koji zahtijeva koštano odstranjenje ili barem zuba koji uzrokuje blagu do tešku bol. Analgetici su uzimani nakon operacije, a uspoređene su različite doze lijeka.

Većina istraživanja su se odvijala u SAD-u, a jedno u Puerto Ricu. Četiri studije provedene su u ustanovama za klinička istraživanja, dvije u sveučilišnim dentalnim bolnicama i jedna u privatnoj klinici oralne kirurgije. Dob sudionika se donekle razlikovala među istraživanjima, no uglavnom je raspon bio od 15 do 65 godina. Sva istraživanja su uključivala sudionike muškog i ženskog spola.

Sva istraživanja uključena u ovaj sustavni pregled osvrnula su se samo na informacije o ublažavanju i intenzitetu boli nakon pojedinačne doze analgetika poslije operacije. Poznato je da se bol nastavlja nakon primjene samog analgetika, zbog čega se lijekovi korišteni u ovom istraživanju obično uzimaju svakih šest do osam sati (maksimalno četiri puta dnevno).

Ključni rezultati

Ibuprofen je učinkovitiji od paracetamola u svim dozama proučenim u ovom sustavnom pregledu. Na temelju ograničenih dokaza, kombinacija ibuprofena i paracetamola se pokazala manje učinkovitom od pojedinačne primjene lijeka prilikom mjerenja dva sata nakon operacije. No, također na temelju ograničenih dokaza, pokazao se učinkovitijim od pojedinačno uzetih lijekova prilikom mjerenja šest sati nakon operacije. Sudionici koji su uzimali kombinirani lijek također su imali manju potrebu za korištenjem pomoćnog lijeka.

Informacije koje su dostupne, bez obzira na štetne učinke zabilježene u istraživanjima (uključujući mučninu, povraćanje, glavobolju i vrtoglavicu), upućuju da su ti učinci usporedivi među liječenim skupinama. Međutim, autori ovog sustavnog pregleda nisu mogli formalno analizirati podatke jer nije bio poznat ukupan broj štetnih učinaka.

Kvaliteta dokaza

Svi su rezultati (ishodi) koji uspoređuju ibuprofen i paracetamol bili visoke kvalitete. To znači da je malo vjerojatno da će buduća istraživanja promijeniti našu sigurnost u procjenama tih učinaka.

Tijekom usporedbe kombiniranog i pojedinačnog lijeka, dokazi o omjeru pacijenata s kod kojih se bol smanjila za više od > 50% tijekom dva i šest sati procijenjeni su kao dokazi umjerene kvalitete zbog netočnih procjena utemeljenim na pojedinačnim studijama. To znači da će buduća istraživanja vjerojatno imati važan utjecaj na našu sigurnost u procjenama učinaka. Dokazi o korištenju pomoćnog lijeka su procijenjeni kao dokazi visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Antonija Matković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information