Drenaža rane nakon carskog reza

Ženama se nakon carskog reza (kirurški zahvat prilikom kojeg se vadi plod iz maternice) ponekad stavlja dren na mjesto kirurškog reza. Kirurški dren je plastična cjevčica koja služi za uklanjanje gnoja, krvi ili drugih tekućina iz rane. U Cochrane sustavnom pregledu analizirano je 10 kliničkih istraživanja s 5248 žena. Nije utvrđena razlika u riziku od nastanka infekcije kirurške rane ili drugih komplikacija nakon kirurškog zahvata između žena koje su imale dren i onih koje nisu. Postojeći dokazi pokazuju da rutinsko korištenje drena kod carskog reza nije povezano sa značajnim koristima za žene.

Tools
Information