Intervencije za sprječavanje nasilja u vezama kod adolescenata i mladih

Nasilje u vezama među adolescentima i mladim odraslima predstavlja značajan problem. Nasilje u vezama uključuje niz različitih nasilničkih ponašanja, od verbalnog zlostavljanja do fizičkog i seksualnog napada te od prijetnji do silovanja i ubojstava. Trenutno postoji veliki broj programa u školama i na sveučilištima, kao i u okviru zajednice kojima je cilj prevencija nasilja u vezama. Važno je utvrditi jesu li ti programi učinkoviti i hoće li dovesti do dugoročnog smanjenja nasilja u vezama. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su rezultati 38 studija. Rezultati nisu pokazali uvjerljive dokaze da programi smanjuju nasilje u vezama, ili da su imali pozitivan utjecaj na stavove, ponašanja ili vještine povezane s nasiljem u vezama. Rezultati su pokazali neznatno povećanje znanja o vezama kod sudionika nakon provedbe programa. Ovi rezultati se trebaju tumačiti s oprezom, obzirom da su se pojedine studije razlikovale prema vrsti ispitanika i prema intervencijama koje su koristile te prema načinima mjerenja ishoda (promjena). Nijedna studija nije ispitivala učinak programa na psihičko i mentalno zdravlje. Potrebna su daljnja istraživanja koja će pratiti ispitanike duže razdoblje i koja će ispitivati povezanost između stavova, znanja, ponašanja, vještina i broja slučajeva nasilja u vezama, kako bi poboljšala naše razumijevanje o učinkovitosti tih preventivnih programa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tatjana Nemeth Blažić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information