Kombinacija psihoterapije i antidepresiva u liječenju paničnog poremećaja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirane su studije u kojima je liječenje paničnog poremećaja kombinacijom psihoterapije i antidepresiva uspoređivano sa svakom od te metode zasebno. Pri kraju akutne faze liječenja, kombinirana terapija se pokazala boljom u odnosu na samo psihoterapiju ili samo lijekove antidepresive. Nakon završetka aktivnog dijela liječenja, kombinirana terapija je bila bolja u odnosu na liječenje antidepresivima i jednako djelotvorna u odnosu na liječenje samo psihoterapijom. Kombinirana terapija ili samo psihoterapija mogu biti prvi izbor u liječenju paničnog poremećaja sa i bez agorafobije, ovisno o tome što pacijent odabere.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jana Pušić Brezovnjački
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information