Akamprozat za liječenje ovisnosti o alkoholu

Ovisnost o alkoholu je veliki faktor rizika za onesposobljenost i prijevremenu smrt u stanovnika razvijenih i nerazvijenih zemalja. Konzumacija alkohola potencijalno se može izbjeći, što naglašava potrebu za razvojem djelotvornih postupaka za pomoć ovisnicima o alkoholu, kako bi se smanjilo prekomjerno pijenje i održala apstinencija nakon detoksikacije. Psihosocijalni programi imaju ograničen uspjeh u sprječavanju ponovnog početka pijenja alkohola nakon programa detoksikacije. Dodavanje lijekova moglo bi omogućiti podršku u postizanju i održavanju apstinencije, ili smanjiti konzumaciju alkohola. Lijek akamprozat koji je sintetički antagonist glutamata, i lijek naltrekson, koji je opioidni antagonist, koriste se za tu svrhu.

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da je akamprozat djelotvoran i siguran lijek za ovisnike o alkoholu, kao podrška trajnoj apstinenciji nakon detoksikacije od alkohola. Kad se uzima zajedno s psihosocijalnim postupcima akamprozat je smanjio rizik od povratka alkoholizmu nakon detoksikacije u usporedbi s terapijom placebom (da bi jedna osoba imala korist, trebalo bi liječiti 9 osoba). Također se povećala duljina apstinencije. Kad je mjeren broj osoba koje su se vratile teškom alkoholizmu, tu nije bilo promjena. Iako je veličina terapijskog učinka bila umjerena, taj koristan učinak bi se trebao smatrati vrijednim zbog sklonosti pacijenata da se ponovo vraćaju alkoholizmu i skromnih mognućnosti liječenja koje su nam trenutno na raspolaganju. Proljev je bio najčešća nuspojava liječenja akamprozatom. Svi raspoloživi podatci pokazuju da nuspojave nisu dovele do većeg broja odustajanja od sudjelovanja u terapiji nego u skupini koja je uzimala placebo.

Ti se zaključci temelje na 24 randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima je sudjelovalo 6915 ispitanika, koji su liječeni kao vanjski pacijenti u svim studijama osim jednoj studiji koja je uključila adolescente. Većina ispitanika bili su muškarci prosječne dobi 42 godine. Većina studija provedena je u Europi, dvije u SAD-u, a po jedna u Južnoj Koreji, Australiji i Brazilu. Učinci akamprozata nisu se razlikovali u studijama koje je financirala farmaceutska industrija i u neovisnim studijama.

Tri studije usporedile su akamprozat i naltrekson te nije utvrđeno da je neki od tih lijekova bolji od onog drugog za povratak pijenju alkohola, povratak teškom alkoholizmu i ukupno trajanje apstinencije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information