Mogu li poticaji pomoći pušačima da se zauvijek ostave pušenja?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Poticaji, često u vidu novca ili bonova, se naveliko koriste kako bi se potaklo pušače da pokušaju prestati pušiti, te ih se nagrađuje kada u tome uspiju. Takvi projekti se mogu provoditi na radnom mjestu, u klinikama i ponekad kao dio javnih programa u zajednici. U ovom trećem ažuriranju Cochrane sustavnoga pregleda, sada su uvrštene i studije koje uključuje trudnice. Još jedna promjena u odnosu na ranije verzije ovog sustavnog pregleda je i to da je napravljena podjela ispitivanja koja koriste poticaj i onih koji koriste natjecanje; sada se u ovom sustavnom pregledu analiziraju samo poticaji, a natjecanje će biti obrađeno zasebno.

Karakteristike istraživanja

Ispitivanje na miješanoj populaciji: Pronađeno je 21 istraživanje i obuhvaćeno je preko 8.400 ljudi; ispituju se različiti programi koji bi trebale pomoći pušačima da prestanu pušiti. Zadnje pretraživanje literature je provedeno u prosincu 2014. godine, iako su mu pridružena i 2 istraživanja objavljena nakon tog datuma. Deset je istraživanja bilo provedeno u klinikama, jedno u selima na Tajlandu, gdje su radili javnozdravstveni radnici, a ostatak je proveden na radnim mjestima. Sva osim njih 6 provedena su u SAD-u. Sva istraživanja su pratila ispitanike barem 6 mjeseci te je provjeravano jesu li prestali pušiti na način da je analiziran njihov dah ili tjelesne izlučevine. Poticaji su uključivali kartice za lutriju, nagradne pitalice, isplatu novca, bonova za predmete i namirnice, te jamstvo povrata novca nakon 6 mjeseci za one koji su sudjelovali u istraživanju.

Studije provedene na trudnicama: Pronađeno je 9 istraživanja, 8 ih je provedeno u SAD-u i 1 u Velikoj Britaniji. Ta su istraživanja uključila 1.600 žena koje su željele prestati pušiti u trudnoći.

Ključni rezultati
Ispitivanja na miješanim populacijama:Šest ili više mjeseci nakon početka istraživanja, ispitanici koji su primili poticaje su imali veću vjerojatnost da prestanu pušiti od onih u kontrolnim skupinama. Samo 3 istraživanja zabilježila su produljen uspjeh i nakon prestanka istraživanja. Jedno američko ispitivanje, u kojemu je plaćeno 750 američkih dolara onima koji su prestali pušiti, pokazalo je da je 3 puta više ispitanika prestalo pušiti u pokusnoj skupini naspram kontrolnih. Drugim američkim istraživanjem, u kojemu je isplaćeno 800 američkih dolara po ispitaniku koji je prestao pušiti, pokazalo je da je broj ispitanika koji su prestali pušiti, a primili su poticaj, naspram kontrolne skupine, bio dvostruko veći. Tim je istraživanjem također uspoređen učinak povrata novca, koji su ispitanici sami uložili ako su prestali pušiti. Iako je veći broj ispitanika sudjelovao u programu s nagradama nego u depozitnom programu, razmjer ispitanika koji su prestali pušiti u svakoj skupini bio je veći u depozitnom programu nego u programu s nagradama. Treće istraživanje provedeno je na Tajlandu gdje je ispitanicima vraćen njihov uloženi novac, ali su im bile isplaćene i nagrade. Iako su stope prestanka pušenja bile ohrabrujuće, depozitni program pokazao je nedostatak jer nije moglo biti isplaćeno toliko nagrada zbog prevelika broja ispitanika koji su bili voljni sudjelovati.

Ispitivanje na trudnicama: Osam od devet istraživanja pokazalo je da žene u skupinama koje su primale poticaje pokazuju najveću stopu prestanka pušenja tijekom trudnoće i dugoročno (do 24 tjedna nakon poroda). Četiri ispitivanja potvrdila su da je plaćanje pretvoreno u nagradu kao poticaj za prestanak pušenja („slučajno“ plaćanje), u usporedbi s fiksnom isplatom ukoliko su pohađale prenatalne sastanke („ne-slučajno“ plaćanje), pokazalo veću stopu prestanka pušenja. U najvećem istraživanju, provedenom u Velikoj Britaniji, korištena je nacionalna nepušačka služba kao pomoć za prestanak pušenja te je postignuta četiri puta veća stopa prestajanja pušenja nego u kontrolnoj skupini. Jedno istraživanje u kojem je korišteno plaćanje pokazalo je da su simptomi prestanka pušenja u prva dva tjedna malo utjecali na uspjeh ispitanica u prestanku pušenja.

Kvaliteta dokaza:
Cjelokupna kvaliteta za istraživanja na starijim miješanim populacijama je procijenjena niskom, ali u kasnijim istraživanjima (iza 2000. godine) veća je vjerojatnost da će istraživanja biti bolje provedena i opisana. Uklanjanje ranih istraživanja iz izračuna malo je utjecalo na rezultate uočene nakon šest mjeseci, ali je zabilježena bolji rezultat za praćenje nakon dvanaest mjeseci. Istraživanja na trudnicama objavljena su unutar zadnjih petanest godina te su bila općenito umjerene kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maja Tarabene
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save