Postupci za liječenje poteškoća pri gutanju u oboljelih od dugoročne, napredujuće bolesti mišića

Istraživačko pitanje

Koji je rezultat intervencija za ublažavanje poteškoća s gutanjem (disfagija) u ljudi s dugoročnom, progresivnom bolesti mišića?

Dosadašnje spoznaje

Ljudi oboljeli od progresivne mišićne bolesti kao posljedicu opće slabosti često razviju poteškoće s gutanjem, odnosno disfagiju. Te promjene funkcije gutanja mogu dovesti do mršavljenja ili pak do nemogućnosti dobijanja na težini, kao i poteškoća s disanjem zbog ulaska hrane u dišne putove i zbog ponavljajućih infekcija dišnog sustava. Za oboljele od disfagije strah ili stid vezan za simptome može dovesti do psiholoških i socijalnih problema. Simptomi uključuju gušenje, kašalj, prskanje prilikom hranjenja i dugo vrijeme potrebno za hranjenje. Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda literature istražili su koliko su zapravo učinkovite raznovrsne intervencije koje se koriste u liječenju disfagije u slučajevima dugoročne, progresivne bolesti mišića.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature pronašao je samo jedno istraživanje na tu temu, u kojem je sudjelovalo ukupno 22 sudionika. U tom istraživanju su uspoređeni učinci tromjesečne intravenske terapije imunoglobulinom (IVIg) s placebom. Tri sudionika primala su i terapiju lijekom prednizonom tijekom pokusa. Određena ograničenja u planu, provođenju i prikazu rezultata istraživanja možda su utjecala na rezultate. Autore je najviše zanimao način na koji terapija djeluje na tjelesnu težinu, tj. smanjuje li terapija mršavljenje ili za posljedicu ima napredovanje na težini.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Autori ovog pregleda literature su u objavljenoj literaturi pronašli samo jedan randomizirani kontrolirani klinički pokus vezan za liječenje disfagije u mišićnoj bolesti, uključujući miozitis s inkluzijskim tijelima. Nije pronađeno dovoljno dokaza za ili protiv bilo koje određene intervencije za disfagiju. Klinički značajni učinci imunoglobulina (IVIg) na disfagiju u slučajevima inkluzijskoga miozitisa ne mogu se potvrditi ni opovrgnuti na temelju rezultata tog istraživanja. To istraživanje nije procijenilo dobijanje na težini ili održavanje tjelesne težine, niti ono potpuno objašnjava učinke imunoglobulina na gutanje. Potonje je mjereno s pomoću upitnika samoprocjene i videoflouroskopije (rentgenska snimka gutanja). Nisu zabilježeni nikakvi štetni učinci. Opća kvaliteta dokaza bila je slaba zbog ograničenja u načinu provedbe istraživanja i opisa rezultata.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Željana Preosti
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information