Liječenje shizofrenije dugodjelujućim oblikom risperidona

Istraživačko pitanje

Risperidon je noviji antipsihotik koji je bio prvi dostupan kao dugodjelujuća injekcija (depot-injekcija). Ovaj Cochraneov sustavni pregled ispituje kliničke učinke depot-risperidona na oboljele od shizofrenije.

Dosadašnje spoznaje

Oboljeli od shizofrenije često čuju glasove, vide stvari (haluciniraju) i imaju čudna uvjerenja (paranoje). Mogu također postati povučeni, socijalno izolirani, umorni i bezvoljni. Glavna terapija tih simptoma shizofrenije su antipsihotici. Međutim, ti lijekovi mogu imati ozbiljne nuspojave, kao što su debljanje, nekontrolirano drhtanje, tremor, spazam i umor. Nuspojave su često razlog za prestanak uzimanja lijekova (nepridržavanje terapiji), što može dovesti do ponovnog javljanja simptoma bolesti (relaps).

Obilježja studija

Cochraneov sustavni pregled objavljen je 2015. godine i obuhvaća 12 studija s 5723 ljudi koji su primili depot-risperidon ili drugi način liječenja (placebo, opći oralni antipsihotici, oralni risperidon, oralni kvetiapin, oralni aripiprazol, oralni olanzapin, atipični/noviji depot-antipsihotici, stariji depo-antipsihotici).

Ključni rezultati

Teško je zaključiti iz rezultata ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je li depo-risperidon učinkovitiji u liječenju simptoma shizofrenije od placeba ili drugih oblika liječenja. Za ljude koji su zadovoljni uzimanjem oralnoga oblika lijeka, depo-risperidon je približno jednak oralnom risperidonu. Ljudi na oralnom risperidonu mogu i dalje imati koristi od liječenja depo-risperidonom, bez potrebe za uzimanjem tableta. Međutim, u visokim dozama depo-risperidon može imati ozbiljne nuspojave, navlastito poremećaj kretanja, nekontrolirano drhtanje, spazam i tremor. Depo-risperidon može biti novi antipsihotik u ljudi koji su prestali uzimati tablete, i tako im pomoći smanjiti relaps uz malo povećanje rizika od nuspojava.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza uglavnom je niska i u najboljem slučaju osrednja. Potrebno je provesti nova, velika, dugoročna i dobro opisana istraživanja o depo-risperidonu kao lijeku za oboljele od shizofrenije. Depo-injekcije se često korite za ljude koji odbijaju liječenje. Takve je ljude teško uključiti u studiju.

Sažetak na engleskom jeziku napisao: Ben Gray, McPin Foundation. http://mcpin.org/

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Bernarda Begić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information