Valproat za liječenje shizofrenije

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati učinak uvođenja valproata uz antipsihotik u liječenju shizofrenije i shizofreniji sličnih bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Glavna terapija shizofrenije su antipsihotici. Unatoč tom liječenju, oko 30% oboljelih i dalje će pokazivati neke znakove bolesti. Drugi lijekovi nekada se dodaju uz antipsihotike kako bi se pokušalo smanjiti simptome koji se kod tih ljudi javljaju. Valproat je jedan od tih lijekova i koristi se u liječenju epilepsije, za stabilizaciju raspoloženja u osoba s bipolarnim poremećajem te u oboljelih od shizofrenije i poremećaja raspoloženja (shizoafektivni poremećaj).

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključuje 26 studija, pronađenih pretraživanjem relevantnih baza podataka, u kojima je sudjelovalo ukupno 2184 sudionika. Sva istraživanja ispitivala su učinkovitost valproata kao dodatka antipsihoticima. S izuzetkom dvije studije, studije su bile male, a većina ih je kratko trajala i sadržavala oskudne informacije.

Ključni rezultati

Podaci iz uključenih istraživanja pokazali su da su sudionici koji su primali valproat uz antipsihotik imali bolji klinički odgovor, u usporedbi s onima koji su primali antipsihotik i placebo. Međutim, ta prednost je izgubljena kada su iz analize izuzeta istraživanja niže kvalitete. Valproat se također pokazao učinkovitim u kontroli pretjerane uzbuđenosti i agresije. Prihvaćenost i ukupna tolerancija kombinirane terapije bila je slična između ispitivanih grupa i nije uzrokovala veći porast tjelesne težine, međutim, dodatak valproata uzrokovao je veću pospanost (sedaciju) i vrtoglavice. Nijedno istraživanje nije opisalo podatke za učinak na kvalitetu života

Kvaliteta dokaza

Dokazi su ograničeni i stoga se ne mogu donijeti čvrsti zaključci. Autori pregleda procijenili su razinu dokaza niskom ili vrlo niskom za glavne ishode, zbog metodoloških problema pregledanih studija. Većina ih je bila mala, kratkog trajanja i nije provedeno zasljepljenje ispitanika i osoblja (znali su što primaju). Trebala bi biti provedena velika, dvostruko slijepa i dugoročna randomizirana istraživanja da bi se ispravno odredio klinički učinak dodavanja valproata uz antipsihotike u osoba sa shizofrenijom.

Sažetak na engleskom jeziku napisao: Ben Gray, McPin Foundation. http://mcpin.org/

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sanela Palić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information