Intervencije za zamjenu izgubljenih zuba: različite vrste zubnih usadaka (implantata)

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

Pozadina

Kadšto se zubi koji nedostaju mogu zamijeniti zubnim usadcima u čeljust, jer kost može obrasti usadak. Iskušane su brojne inačice usadaka, a sve da bi se povisio udio dugoročno uspješnih zahvata. Intenzivno se reklamiraju različiti tipovi usadaka, a poznato ih je oko 1300, napravljenih od različitih tvoriva, različitih oblika, veličina i duljina, i s različitim značajkama površina ili obloga.

Značajke istraživanja

Ovaj pregled napravila je Cochrane skupina za zubno zdravlje združivanjem rezultata istraživanja objavljenih do 17. siječnja 2014. Pregledane su baze podataka randomiziranih kontroliranih pokusa (u kojima se ispitanici nasumično razvrstavaju u dvije ili više istraživačkih skupina) koji su uspoređivali različite vrste zubnih usadaka u pacijenata koji su praćeni najmanje godinu dana.

Nađeno je 27 ispitivanja, iz različitih zemalja – šest napravljenih u Italiji, pet u Novom Zelandu, pet u Švedskoj, tri u Nizozemskoj, dvije u Koreji i po jedna u Turskoj, Njemačkoj i Švicarskoj, te tri europske multicentrične. Većina je provedena u sveučilišnim ambulantama ili klinikama za dentalnu medicinu, četiri u privatnoj praksi, a u europskim multicentričnim istraživanjima također je sudjelovalo nekoliko privatnih praksa.

Ukupno je uspoređeno 38 tipova usadaka, s različitim površinski značajkama i stupnjem čistoće titana (kovina) i titanovih slitina (mješavine kovina). Glavna mjera ishoda bio je neuspjeh funkcije usatka.

Glavni rezultati

Pregled je našao da u analiziranim istraživanjima nema dovoljno dokaza da neka značajka usatka ili sustav u koji pripada usadak daje bolji rezultat.

Nije bilo dokaza da neki tip usatka ima bolji dugoročni ishod. Nađeni su djelomični dokazi da su usadci s razmjerno glatkom površinom manje povezani s gubitkom kosti zbog kronične infekcije (peri-implantitis) negoli oni s grubljom površinom. No, dokazi upućuju i na to da oni s glatkom površinom mogu zakazati prije negoli oni s grubljom površinom.

Kvaliteta dokaza

Dva su istraživanja imala nizak rizik od pristranosti, za 10 ih je taj rizik bio nejasan, a u 15 je bio visok.

Većina istraživanja imala je snagu manju od minimalno potrebne, što znači da u tim studijama nije bilo dovoljno ispitanika da bi se iz njih mogli izvući čvrsti zaključci. Treba biti oprezan pri poopćavanju zaključaka analiziranih istraživanja na uobičajene kliničke uvjete rada.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Preveo: Matko Marušić

Tools
Information
Share/Save