Okskarbazepin ili fenitoin kao pojedinačni lijek za epilepsiju

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Epilepsija je poremećaj u kojem su ponavljani napadaji uzrokovani abnormalnim električnim pražnjenjem iz mozga. Većina se napadaja može kontrolirati jednim antiepileptičkim lijekom. Širom svijeta fenitoin se uobičajeno koristi kao antiepileptički lijek, a okskarbazepin je jedan od novije generacije antiepileptičkih lijekova. Cochrane sustavni pregled pokazuje da je manje vjerojatno da će novi lijek, okskarbazepin, kada se koristi kao pojedinačna terapija, biti povučen zbog učinkovitosti (kontrola napadaja) ili tolerancije (nuspojave) kod ispitanika s djelomičnom epilepsijom, nego fenitoin. Nema dokaza da postoji razlika stope odustajanja ispitanika između dva lijeka za sudionike s generaliziranim napadajima. Također nema dokaza o razlici između dva lijekova u smislu povratka napadaja ili remisije za obje varijante i djelomične i generalizirane epilepsije, no ustroj studija uključenih u ovaj pregled je mogao imati utjecaj na ishod napadaja i remisije.