Terapijski režimi s platinom u liječenju metastatskog karcinoma dojke

Istraživačko pitanje
Karcinom dojke je metastazirao u slučaju u kojem se proširio na druge dijelove tijela, odnosno, van područja dojke i okolnih limfnih čvorova. Iako metastatski karcinom dojke u pravilu nije izlječiv, uvriježeno je pravilo da oboljele žene prime neki oblik kemoterapije da bi se olakšali ozbiljni simptomi bolesti te uz nadu u produljenje života. Kemoterapija na bazi platine je učinkovita u terapiji brojnih tipova karcinoma, uključujući karcinom pluća, testisa, glave i vrata, mokraćnog mjehura te jajnika. Međutim, također uzrokuje i više nuspojava (npr. mučninu i povraćanje, gubitak kose, anemiju, oštećenje bubrega i leukopeniju - smanjen broj leukocita) u odnosu na druge opcije kemoterapije. U terapiji metastatskog karcinoma dojke najviše se koriste dva lijeka na bazi platine - cisplatin i karboplatin.

U izvornoj verziji ovog pregleda (2004.g.) zaključeno je da kemoterapija na bazi platine ne utječe na produljenje životnog vijeka kod žena oboljelih od metastatskog karcinoma dojke. Međutim, od tada je došlo do otkrića različitih podtipova karcinoma dojke koji bi mogli drugačije reagirati na pojedine vrste kemoterapije. Jedan od tih podtipova, trostruko negativni karcinom dojke (TNBC, triple-negative breast cancer) javlja se u 12 do 17% slučajeva karcinoma dojke i povezan je s manjim šansama za preživljavanjem te povećanim rizikom od povratka karcinoma. Neki istraživači pretpostavljaju da bi kemoterapija na bazi platine mogla biti učinkovitija u tretmanu TNBC-a (mTNBC, metastatic triple-negative breast cancer) u odnosu na ostale opcije kemoterapije.

Zašto je to važno?
Postoje najmanje dva bitna razloga zašto je važno tražiti nove dokaze vezane uz ovu temu. Prvo, važno je ispitati jesu li zaključci iz 2004. godine, koji su temeljeni na 12 ranije provedenih studija, reprezentativni u odnosu na ukupno 24 studije koje su publicirane ili koje su dale rezultate tijekom 2015. godine. Drugo, važno je saznati je li kemoterapija na bazi platine učinkovitija u produljenju života žena oboljelih od mTNBC-a od drugih terapijskih opcija.

Što je analizirano? Postavilo se pitanje je li kemoterapija na bazi platine manje ili više učinkovita u liječenju žena oboljelih od metastatskog karcinoma dojke u odnosu na tretmane kemoterapijom koja nije na bazi platine. To je posebno razmotreno u slučajevima žena oboljelih od mTNBC-a.

Pronađene su 24 studije s ukupno 4418 žena. Pronađeni dokazi se odnose na literaturu dostupnu do svibnja 2015. Od pronađenih studija, 4 su uključivale žene oboljele od mTNBC-a, dok je ostalih 19 uključivalo žene koje su općenito bolovale od metastatskog karcinoma dojke (uglavnom ne mTNBC-a) Sustavnim pregledom literature došlo se do zaključka kako kemoterapija na bazi platine, u usporedbi s drugim vrstama kemoterapije, značajno ne utječe na produljenje života žena oboljelih od metastatskog karcinoma dojke (većinom žena koje nisu oboljele od mTNBC-a). Kvaliteta pronađenih dokaza smatra se visokom, što znači da su dobiveni zaključci uvjerljivi. Međutim, kod žena oboljelih od mTNBC-a kemoterapija nabazi platine bi mogla produljiti vijek života u usporedbi s drugim vrstama kemoterapije, ali dobiveni dokazi niske su kvalitete (uglavnom zbog malog broja studija koje su ispitivale utjecaj na mTNBC). Ovim pregledom također je otkriveno da tretman kemoterapijom na bazi platine smanjuje stopu povratka karcinoma kod žena oboljelih od mTNBC-a u usporedbi s drugim vrstama kemoterapije, međutim, dokazi za to niske su kvallitete. Kod metastatskog karcinoma dojke općenito, razlika u stopi povratka karcinoma nije se razlikovala kod žena koje su primile kemoterapiju na bazi platine u usporedbi s onima koje su primile druge vrste kemoterapije. Kemoterapija na bazi platine bila je učinkovitija u smanjenju tumora u usporedbi s drugim vrstama kemoterapije, međutim, rezultate treba razmotrti s oprezom.

U usporedbi s oboljelim ženama koje su primile druge vrste kemoterapije, kod žena koje su primile kemoterapiju na bazi platine češće su se javljale nuspojave kao mučnina i povraćanje, anemija, leukopenija te gubitak kose.

Zaključak
Na temelju pronađenih dokaza zaključuje se da je teško opravdati korištenje kemoterapije na bazi platine u terapiji žena oboljelih od metastatskog karcinoma dojke koji nije mTNBC zbog toga što su dostupne druge kemoterapijske opcije slične učinkovitosti, ali koje su pokazale i manju toksičnost. Kemoterapija na bazi platine mogla bi povoljno utjecati na produljenje života žena oboljelih od mTNBC-a koje su sudjelovale u studiji u dovoljnoj mjeri da bi korištenje takve kemoterapije moglo biti opravdano, međutim, dokazi za to su trenutno niske kvalitete. Potrebno je provesti daljnja ispitivanja kako bi se došlo do točnijih saznanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Gilja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information