Tjelovježba za odrasle osobe s kroničnom bolesti bubrega

Režimi vježbanja se temelje na učestalosti, intenzitetu i trajanju treninga vježbanja, kao i vrsti aktivnosti i početnoj razini fizičke spremnosti pojedinca. Svi ovi čimbenici moraju se uzeti u obzir kada se teži ostvarenju cilja s redovitim treningom vježbanja i/ili rehabilitacijom.

U ovaj je pregled bilo uključeno četrdeset i pet studija, s randomiziranih 1863 sudionika. Trideset dvije studije prezentirale su podatke koji su se mogli uključiti u metaanalize. Ovaj je pregled pokazao da je redoviti trening vježbanja značajno poboljšao fizičku kondiciju, fizičku funkciju (npr. kapacitet hodanja) i kvalitetu života vezanu uz zdravlje kod odraslih osoba s kroničnom bolesti bubrega. Korisni učinci su također opaženi u drugim mjerama ishoda, kao što su krvni tlak, ali je tu razina dokaza nešto manja zbog premalog broja studija i/ili studija s malim populacijama. Korisni učinci su bili prisutni i u odraslih osoba s kroničnom bolesti bubrega koje još ne trebaju liječenje dijalizom, bolesnika s dijalizom (hemodijaliza i peritonejska dijaliza) i u osoba s presađenim bubregom.

Ovaj sustavni pregled i metaanaliza predstavljaju kliničarima i pacijentima podatke temeljene na dokazima o tome koju vrstu režima vježbanja (vrsta vježbi, intenzitet, učestalost i trajanje vježbi) treba koristiti za optimiziranje opsega učinka. Rezultate bi trebali implementirati kliničari, koji trebaju poticati i informirati odrasle osobe s kroničnom bolesti bubrega da postoji znanstveni dokaz za korisne učinke redovitog treninga vježbanja i koji bi trebali koristiti odgovarajuću intervenciju vježbanjem, kako bi se cilj pacijenta i kliničara postigao s redovitom tjelovježbom.

Tools
Information