Jesu li blokatori angiotenzinskih receptora učinkovita terapija zatajenja srca?

Lijekovi koji se nazivaju blokatori angiotenzinskih receptora (ARB), poput losartana, kandesartana, eprosatana, irbesartana, telmisartana i valsartana se često koriste u liječenju zatajenja srca. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je smanjuju li ARB smrtnost ili tešku invalidnost, što je procijenjeno prema prijemu u bolnicu zbog bilo kojeg razloga u usporedbi s placebom ili drugom skupinom lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori (ACEI), kao što su ramipril, kaptopril, enalapril, fosinopril, lizinopril i kvinapril. Također je postavljeno pitanje je li kombinacija ARB s ACE inhibitorom učinkovitija od ACE inhibitora samog u smanjenju smrtnosti, onesposobljenja ili prijema u bolnicu iz bilo kojeg razloga. Pretražena je znanstvena literatura kako bi se našle sve studije koje su istraživale ta pitanja.

Pronađena su 24 klinička istraživanja u kojima su sudionici nasumično raspoređeni u skupine koje uzimaju ili ARB ili kontrolnu tvar (ACEI ili placebo). U tim studijama ARB su procjenjivani na ukupno 25.051 pacijenata sa srčanim zatajenjem koji su praćeni dvije godine. Rezultati svih tih studija pokazuju da ARB nisu bili bolji od placeba ili ACEI u smanjenju rizika smrtnost ili prijema u bolnicu iz bilo kojeg razloga. Međutim, više je pacijenata koji su uzimali ARB ranije prestajalo s liječenjem zbog nuspojava od onih koji su uzimali placebo. Dodatak ARB ACEI također nije smanjio rizik od smrtnosti, onesposobljenja ili prijema u bolnicu iz bilo kojeg razloga u usporedbi s ACEI samima, iako je više pacijenata koji su uzimali kombinaciju prestalo s liječenjem ranije zbog nuspojava.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information