Sprječavanje profesionalnog stresa u zdravstvenih radnika

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Zdravstveni radnici su izloženi stresu uslijed posla koji obavljaju (profesionalni stres). Uzrok je često zahtjevnost posla i nedostatak vremena, vještine i društvene podrške na poslu. To stvara nezadovoljstvo, izmorenost i pojavu bolesti te dovodi do nemogućnosti kvalitetnog obavljanja zdravstvene usluge. Stres i izmorenost mogu dovesti do većih troškova u zdravstvu budući da su zdravstveni radnici s takvim poteškoćama na bolovanju ili promijene zanimanje.

U ovom su Cochrane sustavnom pregledu ispitani različiti načini sprječavanja stresa i izmorenosti u zdravstvenih radnika.

Obilježja istraživanja

Uključeno je 58 studija koje su obuhvatile ukupno 7188 ispitanika. Od toga je 54 studija bilo randomizirano, a 4 nisu bile. Proučavane metode za smanjenje profesionalnog stresa bile su kognitivno-bihevioralni pristup, mentalna i fizička relaksacija i organizacijske promjene.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Kognitivno-bihevioralni pristup

U 6 studija kognitivno-bihevioralni pristup je smanjio stres za 13% u usporedbi s ispitanicima u kojih nije bilo intervencije te kad je praćenje trajalo od mjesec dana do dvije godine, ali je dokaz bio loše kvalitete. Nejasno je kako ovo smanjenje utječe na osobu u stresu. Rezultati su bili podudarni kad je kognitivno-bihevioralni pristup primijenjen zajedno s relaksacijom. U tri studije je nađeno da je stres ostao nepromijenjen nakon kognitivno-bihevioralnog pristupa u usporedbi s drugim pristupima koji nisu bili usmjereni na stres već na sadržaj zdravstvene usluge.

Mentalna i fizička relaksacija

U 17 studija je nađen dokaz niske i srednje kvalitete da primjena mentalne i fizičke relaksacije umanjuje stres za 23% u usporedbi kad nisu primijenjene nikakve mjere.

Organizacijske promjene

Promjene organizacije posla su bile usmjerene na promjenu uvjeta rada u 20 studija, s poboljšanjem podrške i mentorstva u 6 studija, promjene sadržaja skrbi u 4 studije, poboljšanje komunikacijskih vještina u jednoj studiji i poboljšanje rasporeda rada u 2 studije. Kraći rad i rad s prekidima je umanjio stres u 2 studije, ali nije bilo poboljšanja uslijed organizacijskih promjena.

Zaključak

Kognitivno-bihevioralni pristup i metoda mentalne i fizičke relaksacije su umjereno smanjili stres. Promjena rasporeda posla također može umanjiti stres, ali druge organizacijske promjene nisu imale jednoznačne učinke. U daljnjim istraživanjima je potrebno provesti randomizirane studije s najmanje 120 ispitanika i ispitivanjem samo jednog oblika pristupa. Metode organizacijske promjene bi trebale biti pažljivije usmjerene na razjašnjavanje specifičnih čimbenika koji uzrokuju stres.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr