Sprječavanje profesionalnog stresa u zdravstvenih radnika

Dosadašnje spoznaje

Zdravstveni radnici su izloženi stresu uslijed posla koji obavljaju (profesionalni stres). Uzrok je često zahtjevnost posla i nedostatak vremena, vještine i društvene podrške na poslu. To stvara nezadovoljstvo, izmorenost i pojavu bolesti te dovodi do nemogućnosti kvalitetnog obavljanja zdravstvene usluge. Stres i izmorenost mogu dovesti do većih troškova u zdravstvu budući da su zdravstveni radnici s takvim poteškoćama na bolovanju ili promijene zanimanje.

U ovom su Cochrane sustavnom pregledu ispitani različiti načini sprječavanja stresa i izmorenosti u zdravstvenih radnika.

Obilježja istraživanja

Uključeno je 58 studija koje su obuhvatile ukupno 7188 ispitanika. Od toga je 54 studija bilo randomizirano, a 4 nisu bile. Proučavane metode za smanjenje profesionalnog stresa bile su kognitivno-bihevioralni pristup, mentalna i fizička relaksacija i organizacijske promjene.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Kognitivno-bihevioralni pristup

U 6 studija kognitivno-bihevioralni pristup je smanjio stres za 13% u usporedbi s ispitanicima u kojih nije bilo intervencije te kad je praćenje trajalo od mjesec dana do dvije godine, ali je dokaz bio loše kvalitete. Nejasno je kako ovo smanjenje utječe na osobu u stresu. Rezultati su bili podudarni kad je kognitivno-bihevioralni pristup primijenjen zajedno s relaksacijom. U tri studije je nađeno da je stres ostao nepromijenjen nakon kognitivno-bihevioralnog pristupa u usporedbi s drugim pristupima koji nisu bili usmjereni na stres već na sadržaj zdravstvene usluge.

Mentalna i fizička relaksacija

U 17 studija je nađen dokaz niske i srednje kvalitete da primjena mentalne i fizičke relaksacije umanjuje stres za 23% u usporedbi kad nisu primijenjene nikakve mjere.

Organizacijske promjene

Promjene organizacije posla su bile usmjerene na promjenu uvjeta rada u 20 studija, s poboljšanjem podrške i mentorstva u 6 studija, promjene sadržaja skrbi u 4 studije, poboljšanje komunikacijskih vještina u jednoj studiji i poboljšanje rasporeda rada u 2 studije. Kraći rad i rad s prekidima je umanjio stres u 2 studije, ali nije bilo poboljšanja uslijed organizacijskih promjena.

Zaključak

Kognitivno-bihevioralni pristup i metoda mentalne i fizičke relaksacije su umjereno smanjili stres. Promjena rasporeda posla također može umanjiti stres, ali druge organizacijske promjene nisu imale jednoznačne učinke. U daljnjim istraživanjima je potrebno provesti randomizirane studije s najmanje 120 ispitanika i ispitivanjem samo jednog oblika pristupa. Metode organizacijske promjene bi trebale biti pažljivije usmjerene na razjašnjavanje specifičnih čimbenika koji uzrokuju stres.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information