Inhibitori fosfodiesteraze za liječenje poremećaja erekcije u oboljelih od šećerne bolesti

Poremećaj erekcije (erektilna disfunkcija) je čest poremećaj u oboljelih od šećerne bolesti (dijabetesa), a čijem nastanku može doprinijeti niz uzroka. Noviji lijekovi, kao što su inhibitori fosfodiesteraze, mogu pospješiti erekciju penisa. Uvođenje sildenafila (Viagra), vardenafila (Levitra) i tadalafila (Cialis) na tržište promijenilo je liječenje poremećaja erekcije. U ovom Cochrane sustavnom pregledu procijenjen je učinak inhibitora fosfodiesteraze na poremećaj erekcije u muškaraca oboljelih od šećerne bolesti. Procijenjeno je osam studija s ukupno 976 muškaraca koji su primali inhibitore fosfodiesteraze. Studije su trajale uglavnom 12 tjedana. U usporedbi s placebom, ti su lijekovi pokazali povoljan učinak na seksualni život, i veću učestalost nuspojava kao što je glavobolja i crvenilo nakon terapije inhibitorima fosfodiesteraze. Smrtnost nije opisana niti u jednom od procijenjenih istraživanja. Kvaliteta života, osim učinka na seksualni život, nije umanjena. Ako se uzimaju kako su propisani, inhibitori fosfodiesteraze su učinkovita terapijska mogućnost za poremećaj erekcije u muškaraca oboljelih od šećerne bolesti.

Tools
Information