Faza brazdanja ili faza blastociste za prijenos embrija u maternicu tijekom metoda potpomognute oplodnje

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz literature u kojima je ispitano da li prijenos embrija u maternicu u fazi blastociste (5-6. dan nakon oplodnje) povećava stopu živorođene djece i ukupnu stopu trudnoća (nakon svježih ili odmrznutih ciklusa) u usporedbi s transferom u fazi brazdanja (2-3. dan nakon oplodnje).

Dosadašnje spoznaje

Embriji iz metoda pomognute oplodnje (kao što su in vitro oplodnja - IVF, intracitoplazmatska injekcija sermija - ICSI, ciklusi koji se temelje na odmrznutim embrijima) obično se prenose u maternicu žene ili u fazi brazdanja (2. ili 3. dan nakon prikupljanja jajnih stanica i oplodnje) ili u fazi blastociste (5. ili 6. dan nakon prikupljanja jajnih stanica i oplodnje). Sve do nedavno, većina ciklusa potpomognute oplodnje prenosila je embrije u fazi brazdanja, ali u novije vrijeme primjenjuje se prijenos embrija u fazi blastociste jer je to razdoblje ono u kojem u prirodnim ciklusima embriji dolaze u maternicu iz jajovoda.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključeno je 27 randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je sudjelovalo 4031 žena. Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2016.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi niske kvalitete o stopi živorođene djece i dokazi umjerene kvalitete za kliničke trudnoće, koji pokazuju da je prijenos embrija u fazi svježe blastociste povezan s boljim uspjehom nego u fazi prijenosa u fazi brazdanja. Rezultati pokazuju da ako 29% žena rodi nakon što se obavi prijenos svježeg zametka u fazi brazdanja, da će 32% do 42% žena roditi nakon što se kod njih izvrši prijenos zametka u maternicu u fazi svježe blastociste. Nema dokaza o razlikama u grupama u ukupnim stopama trudnoća (tj. trudnoće i iz svježih i iz zamrznutih ciklusa nastale postupkom samo jedne kolekcije jajašaca), ali dokazi za te ishode su vrlo niske kvalitete. Iako je bolji prijenos zametka u fazi bastociste u svježim ciklusima, ostaje nejasno utječe li dan prijenosa zametka na kumulativne stope poroda i trudnoća. Nije bilo dokaza o razlikama između grupa u višeplodnim trudnoćama i spontanim pobačajima, ali kvaliteta dokaza je niska. Budući randomizirani kontrolirani pokusi bi trebali prikazati podatke o stopama poroda, ukupnom broju poroda i spontanim pobačajima kako bi oni koji se podvrgavaju postupcima potpomognute oplodnje, kao i oni koji ih provode mogli donositi informirane odluke o najboljim mogućnostima liječenja koju su dostupne.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su niske kvalitete za većinu ishoda. Glavna ograničenost studije bila je visok rizik od pristranosti povezan s neprihvatljivim metodama nasumičnog razvrstavanja ispitanika u skupine. Također nije bilo potpuno jasno koliko je osoba odustalo od sudjelovanja u istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr