Faza brazdanja ili faza blastociste za prijenos embrija u maternicu tijekom metoda potpomognute oplodnje

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz literature u kojima je ispitano da li prijenos embrija u maternicu u fazi blastociste (5-6. dan nakon oplodnje) povećava stopu živorođene djece i ukupnu stopu trudnoća (nakon svježih ili odmrznutih ciklusa) u usporedbi s transferom u fazi brazdanja (2-3. dan nakon oplodnje).

Dosadašnje spoznaje

Embriji iz metoda pomognute oplodnje (kao što su in vitro oplodnja - IVF, intracitoplazmatska injekcija sermija - ICSI, ciklusi koji se temelje na odmrznutim embrijima) obično se prenose u maternicu žene ili u fazi brazdanja (2. ili 3. dan nakon prikupljanja jajnih stanica i oplodnje) ili u fazi blastociste (5. ili 6. dan nakon prikupljanja jajnih stanica i oplodnje). Sve do nedavno, većina ciklusa potpomognute oplodnje prenosila je embrije u fazi brazdanja, ali u novije vrijeme primjenjuje se prijenos embrija u fazi blastociste jer je to razdoblje ono u kojem u prirodnim ciklusima embriji dolaze u maternicu iz jajovoda.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključeno je 27 randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je sudjelovalo 4031 žena. Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2016.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi niske kvalitete o stopi živorođene djece i dokazi umjerene kvalitete za kliničke trudnoće, koji pokazuju da je prijenos embrija u fazi svježe blastociste povezan s boljim uspjehom nego u fazi prijenosa u fazi brazdanja. Rezultati pokazuju da ako 29% žena rodi nakon što se obavi prijenos svježeg zametka u fazi brazdanja, da će 32% do 42% žena roditi nakon što se kod njih izvrši prijenos zametka u maternicu u fazi svježe blastociste. Nema dokaza o razlikama u grupama u ukupnim stopama trudnoća (tj. trudnoće i iz svježih i iz zamrznutih ciklusa nastale postupkom samo jedne kolekcije jajašaca), ali dokazi za te ishode su vrlo niske kvalitete. Iako je bolji prijenos zametka u fazi bastociste u svježim ciklusima, ostaje nejasno utječe li dan prijenosa zametka na kumulativne stope poroda i trudnoća. Nije bilo dokaza o razlikama između grupa u višeplodnim trudnoćama i spontanim pobačajima, ali kvaliteta dokaza je niska. Budući randomizirani kontrolirani pokusi bi trebali prikazati podatke o stopama poroda, ukupnom broju poroda i spontanim pobačajima kako bi oni koji se podvrgavaju postupcima potpomognute oplodnje, kao i oni koji ih provode mogli donositi informirane odluke o najboljim mogućnostima liječenja koju su dostupne.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su niske kvalitete za većinu ishoda. Glavna ograničenost studije bila je visok rizik od pristranosti povezan s neprihvatljivim metodama nasumičnog razvrstavanja ispitanika u skupine. Također nije bilo potpuno jasno koliko je osoba odustalo od sudjelovanja u istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information