Je li sigurno koristiti nižu vrijednost krvne slike kao razlog za transfuziju krvi kako bi se primijenilo manje transfuzija krvi?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Liječnici i zdravstveni radnici često pacijentima daju transfuziju krvi nakon gubitka krvi tijekom operacije, krvarenja ili bolesti. Krv je ograničen resurs, pa zbog tog razloga, kao i zbog toga što neke zemlje s niskim standardom ne testiraju krv koja se koristi za transfuziju na prisutnost opasnih virusa kao što su HIV ili hepatitis, korisno je primijeniti transfuziju krvi samo onda kada je to stvarno potrebno.

Normalna krvna slika podrazumijeva vrijednosti iznad 12. Ovaj Cochrane sustavni pregled sažima rezultate svih randomiziranih kontroliranih ispitivanja (engl. randomized controlled trials, RCT) koja su istraživala da li je sigurno primijeniti transfuziju krvi kad je krvna slika pala između vrijednosti sedam i osam (čime se smanjuje broj transfuzija), u odnosu na primjenu transfuzije pri višim vrijednostima krvne slike od devet do 10.

Obilježja uključenih istraživanja

Ispitali smo rezultate kliničkih pokusa koji su nasumično podijelili sudionike u jednu od dvije skupine. U jednoj su skupini sudionici ispitivanja primili krv pri nižim vrijednostima krvne slike. U drugoj skupini, sudionici ispitivanje su primili krv pri višim vrijednostima krvne slike. Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2016.

Ključni rezultati

Nakon pretraživanja literature pronađeno je ukupno 31 relevantno ispitivanje, u kojima je sudjelovalo ukupno 12587 sudionika. Sva su ispitivanja uspoređivala različita pravila transfuzije krvi. Utvrdili smo da su sudionici kojima je dodijeljena krv pri nižim vrijednostima krvne slike imali 43% manju vjerojatnost da će primiti transfuziju krvi u odnosu na one kojima je krv primijenjena pri višim vrijednostima krvne slike. Rizik od smrti unutar 30 dana od transfuzije bio je isti neovisno o tome da li su sudionici primili transfuziju pri nižim ili pri višim vrijednostima krvne slike. Također smo ocijenili nuspojave koje su se dogodile nakon što su sudionici primili ili nisu primili transfuziju krvi, uključujući infekcije (upala pluća, inficirane rane i trovanje krvi), srčani udar, moždani udar, te probleme s grušanjem krvi, i utvrdili da ne postoji jasna razlika u učestalosti tih događaja između skupine koja je primila transfuziju pri nižim vrijednostima krvne slike i skupine koja je primila transfuziju pri višim vrijednostima krvne slike.

Kvaliteta dokaza

Ustanovili smo da većina uključenih kliničkih pokusa sadrži visoku kvalitetu dokaza, da su odgovarajuće provedeni, te da su koristili odgovarajuće metode koje umanjuju eventualne pristranosti koje bi vrijednost rezultata mogle učiniti neizvjesnom.

Zaključci autora

Zaključili smo da za zdravstveno stanje sudionika nema štetnih posljedica ovisno o tome da li primaju krv pri nižim ili pri višim vrijednostima krvne slike. Ako se rutinski slijedi politika davanja krvi samo pri nižim vrijednostima krvne slike u kliničkoj praksi, to će znatno smanjiti količinu krvi koju bolesnici dobivaju i rizik da će bolesnik primiti transfuziju krvi bespotrebno, jer transfuzija može imati i štetne posljedice. Potrebne su dodatne studije kako bi se utvrdila vrijednost krvne slike pri kojoj je potrebna transfuzija krvi kod bolesnika koji su pretrpjeli srčani udar, povredu mozga ili imaju rak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr