Kemoterapija (antitumorski lijekovi) za pacijente s uznapredovalim rakom pluća malih stanica

Gotovo četvrtina novih slučajeva raka pluća je rak pluća malih stanica. Ovaj tip raka se često dijagnosticira u uznapredovaloj fazi, što znači da se proširio na mozak, jetru, kosti ili koštanu srž te većina pacijenata umre u prvoj godini nakon dijagnoze. Ovaj Cochrane sustavni pregled je utvrdio da prva linija kemoterapije (antitumorski lijekovi) može produljiti preživljenje pacijenata s uznapredovalim rakom pluća malih stanica za nekoliko mjeseci u usporedbi sa samom potpornom skrbi, iako je učinak liječenja kemoterapijom na kvalitetu života nepoznat. Prednost nove terapije (kemoterapija druge linije) kada je bolest napredovala ili se ponovo javila (relapsirala) je bila još manja, i potencijalno preživljenje od nekoliko tjedana više se mora razmotriti u svjetlu mogućih nuspojava. Budući je nađeno malo studija (2 studije o kemoterapiji kao prvoj liniji liječenja i 3 studije o kemoterapiji kao drugoj liniji liječenja nakon relapsa), koje su bile varijabilne kvalitete, potrebno je još kliničkih studija koje bi utvrdile i pružile više informacija pacijentima o stvarnoj učinkovitosti kemoterapije za rak pluća malih stanica.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information