Opseg uklanjanja limfnih čvorova (limfadenektomije) u bolesnika s karcinomom želuca

Istraživačko pitanje

Učinak opsežnosti limfadenektomije na preživljenje kod kirurškog liječenja bolesnika s karcinomom želuca.

Dosadašnje spoznaje

Karcinom želuca je vodeći uzrok smrti od zloćudnih bolesti u svijetu. Operacija je najvažniji oblik liječenja karcinoma želuca, a sastoji se od resekcije (izrezivanje) želuca i uklanjanje okolniih limfnih čvorova (limfadenektomija). Postoje tri stupnja opsežnosti limfadenektomije (D1, D2 i D3), a o korisnosti svakog od tih pristupa još uvijek se raspravlja.

Značajke istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz 8 randomiziranih kontroliranih kliničkih studija koje su obuhvatile ukupno 2515 bolesnika.

Ključni rezultati

D2 limfadenektomija smanjuje smrtni ishod uslijed pogoršanja bolesti u usporedbi s D1. D2 oblik zahvata je također povezan s većom stopom poslijeoperacijske smrtnosti. Postojeći dokazi ne daju prednost D3 u odnosu na D2 zahvat. U zaključku su ovi rezultati pokazali da je D2 oblik limfadenektomije bolji u bolesnika u kojih je karcinom želuca operabilan, unatoč povećane incidencije poslijeoperacijske smrtnosti koja zapravo umanjuje ishod liječenja.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je osrednja uslijed raznolikosti uključenih kliničkih istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information