Kompresivne čarape u prevenciji duboke venske tromboze tijekom boravka u bolnici

Dosadašnje spoznaje

Duboka venska tromboza (DVT) je krvni ugrušak koji nastaje u venama duboko u tijelu, uobičajeno u nogama ili zdjeličnim venama. Brojni faktori kao što su smanjena pokretljivost, starija životna dob, pretilost, aktivan rak, veći kirurški zahvat, veće ozljede, prošla DVT, obiteljska povijest DVT-a, i nedavna bolest mogu povećati rizik razvoja DVT-a. Bolnički pacijenti koji često imaju jedan ili više navedenih rizičnih faktora, imaju veći rizik razvoja DVT-a, kako odmah nakon operacije ili kasnije zbog njihove nepokretnosti zbog bolesti.

Simptomi DVT-a variraju od nikakvih do boli i otekline noge. Krvni ugrušak može se pokrenuti iz nogu do pluća, i tada postoji velika opasnost od nastanka plućne embolije (PE) i smrti. Glavna terapija kod DVT-a uključuje korištenje antikoagulacijskih lijekova (antikoagulansa), odnosno lijekova protiv zgrušavanja. Duboka venska tromboza uglavnom spontano nestaje, ali može imati dugoročne učinke kao što je visoki venski tlak u nozi, bol u nozi, oticanje, tamnjene kože i upala.

Duboka venska tromboza može se spriječiti korištenjem kompresije (pritiska) ili lijekova. Lijekovi mogu uzrokovati krvarenje, koje je posebno zabrinjavajuće u operiranih pacijenata. Kompresivne čarape sa stupnjevanim pritiskom (engl. graduated compression stockings) pomažu u sprječavanju stvaranja krvnih ugrušaka u nogama tako što primjenjuju različitu količinu pritiska na različite dijelove nogu.

Značajke istraživanja i ključni rezultati

Ovim Cochraneovim sustavnim pregledom literature pronašli smo 20 randomiziranih kontroliranih istraživanja na tu temu (2853 jedinica analize: 1681 pojedinačnih pacijenata i 1172 pojedinačnih nogu); te studije su bile objavljene do 12. lipnja 2018. Devet istraživanja usporedilo je nošenje kompresijske čarape u usporedbi s ispitanicima koji nisu nosili takve čarape; u 11 studija su istraživači usporedili nošenja čarapa u kombinaciji s nekom drugom drugom metodom (intervencijska skupina) s isiptanicima koji su dobili samo tu drugu metodu (kontrolna skupina). Druge metode su koristile dextran 70, aspirin, heparin i mehaničku sekvencijsku kompresiju. Od 20 istraživanja, 10 je uključivalo pacijente koji su imali opće kirurške zahvate, šest je uključivalo pacijente s ortopedskom operacijom, tri istraživanja uključila su pacijente podvrgnute neurokirurgiji, kardiokirurgiji, i ginekološkoj operaciji, i samo jedno istraživanje koje je uključilo pacijente koji su primljeni u bolnicu zbog razloga koji ne zahtijevaju operaciju. Kompresijske čarape su primijenjena dan prije operacije ili na dan operacije; pacijenti su ih nosili do otpusta ili dok pacijent nije postao potpuno pokretan. Čarape koje su dosezale do bedra korištene su u većini uključenih studija. Uključene studije su bile općenito dobre kvalitete. Pronašli smo da je nošenje istraživanih čarapa smanjilo sveopći rizik razvoja DVT-a, i vjerojatnost DVT-a u bedrima. Pronašli smo da takve čarape također mogu smanjiti rizik od PE među pacijentima koji idu na operaciju. Kako je samo jedno istraživanje uključivalo pacijente koji nisu išli na kirurški zahvat, rezultati za tu populaciju su ograničeni. Učestalost problema povezanih sa nošenjem kompresivnih čarapa s različitim stupnjevima kompresije loše je opisano u uključenim istraživanjima.

Kvaliteta dokaza

Naš pregled literature je potvrdio da su istražene kompresivne čarapa djelotvorne u smanjenju rizika razvoja DVT-a u hospitaliziranih operiranih pacijenata (visoko kvalitetni dokazi). Također je pokazano da takve čarape vjerojatno smanjuju rizik razvoja DVT-a u bedrima (proksimalna DVT, umjereno kvalitetni dokazi) i PE (dokazi niske kvalitete). Razlozi za smanjivanje kvalitete dokaza uključuju mali broj promatranih događaja (npr. mali broj sudionika koji su razvili DVT) i nejasnoća zbog malog broja pacijenata kod kojih je rutinski rađena pretraga za proksimalnu DVT ili PE. Ograničeni dokazi su bili dostupni za pacijente koji su bili u bolnici, ali ne zbog kirurškog zahvata, sa samo jednom studijom koja ukazuje da analizirane kompresivne čarape mogu spriječiti DVT u navedenih pacijenata.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: David Gilming
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save