Djelotvornost fizioterapije prsnog koša za liječenje cistične fibroze

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je ispitan učinak fizioterapije prsnog koša za čišćenje pretjerane količine sluzi iz pluća oboljelih od cistične fibroze.

Dosadašnje spoznaje

Pluća oboljelih od cistične fibroze stvaraju pretjeranu količinu sluzi (mukus). To dovodi do ponavljanih infekcija i oštećenja tkiva pluća. Važno je odstraniti tu sluz korištenjem lijekova i fizioterapije prsišta. Fizioterapija odstranjuje sluz razičitim tehnikama ili korištenjem mehaničkih uređaja, ili na oba načina. Svakodnevna fizioterapija zahtijeva mnogo vremena i truda pa je važno znati je li djelotvorna. U ovom sustavnom pregledu literature traženi su randomizirani klinički pokusi koji se provode tako da se ispitanici nasumce raspodjeljuju u skupinu koja prima fizioterapiju prsišta i skupinu koja ne prima takvu fizioterapiju. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog sustavnog pregleda.

Datum pretraživanja literature

Sustavni pregled je obuhvatio istraživanja objavljena do 2. lipnja 2015.

Značajke istraživanja

Uključeno je 8 studija u kojima je sudjelovalo ukupno 96 osoba oboljelih od cistične fibroze. Sve su studije bile vrlo različite. Neke su ispitale višestruke oblike terapije u usporedbi s nikakvom terapjom. Jedna studija ispitala je autogenu drenažu, 6 studija ispitalo je konvencionalnu fizioterapiju prsnog koša, 3 studije ispitale su oscilirajući pozitivni izdisajni tlak, 7 studija ispitalo je pozitivni izdisajni tlak i jedna je ispitala visokotlačni pozitivni izdisajni tlak. Nije bilo moguće kombinirati rezultate istraživanja i zajedno ih statistički analizirati.

Ključni rezultati

Sažimanjem rezultata tih 8 studija uočeno je da metode za čišćenje dišnih putova imaju kratkoročne korisne učinke na uklanjanje sluzi. Tri studije mjerile su ispljuvak koji je iskašljan te je utvrđeno da su osobe koje su primale fizioterapiju prsišta iskašljale više ispljuvka. Četiri studije mjerile su odstranjivanje radioatkivnog biljega te utvrdile veću razinu odstranjivanja kad je korištena fizioterapija prsišta. Samo jedna studija opisala je poboljšanje u funkciji pluća u nekim terapijskim skupinama, ali tri druge studije nisu opisale taj rezultat niti su uočile ikakve značajne učinke fizioterapije prsišta. U ovom trenutku nema jasnih dokaza o dugoročnim učincima čišćenja prišta, kvalitete života ili o preživljanju osoba koje su primale fizioterapiju prsišta.

Kvaliteta dokaza

Većina uključenih studija imala je problematičan ustroj istraživanja, što može negativno utjecati na naše povjerenje u njihove rezultate. U gotovo polovini studija nije bilo jasno jesu li prikazani svi rezultati.

U studijama o fizioterapiji pacijent i fizioterapeut znaju u kojoj terapijskoj skupini se nalazi ispitanik, što može utjecati na neke rezultate. Pola studija ispitalo je količinu iskašljanog ispljuvka i funkciju pluća, što je objektivan način mjerenja rezultata. Međutim, četvrtina studija zatražila je mišljenje ispitanika o terapiji, i ti rezultati mogu biti pod utjecajem činjenice da ispitanici i terapeuti znaju u kojoj terapijskoj skupini se nalazi pacijent. U svim studijama nije bilo jasno je li iskusna osoba provodila terapiju. To može utjecati na kvalitetu provedbe terapije i na rezultate istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr