Uzimanje 5-aminosalicilne kiseline na usta za liječenje aktivnog ulceroznog kolitisa

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Lijek sulfasalazin (SASP) već se desetljećima koristi u liječenju ulceroznog kolitisa. SASP je građen od 5-aminosalicilne kiseline (5-ASA) povezane s molekulom sumpora. Gotovo trećina pacijenata liječenih SASP-om prijavila je nuspojave za koje se smatra da su povezane sa sumpornim dijelom molekule. Uobičajene nuspojave povezane sa SASP-om uključuju mučninu, probavne smetnje, glavobolju, povraćanje i abdominalnu bol. 5-ASA lijekovi razvijeni su kako bi se izbjegle nuspojave povezane sa SASP-om. U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 53 istraživanja s ukupno 8548 sudionika. Rezultati tih studija pokazuju da je 5-ASA uzeta na usta učinkovitija od placeba (lažnog lijeka) za postizanje remisije ulceroznog kolitisa. Uzeti na usta 5-ASA lijekovi učinkoviti su za liječenje aktivnog ulceroznog kolitisa, no njihova učinkovitost nije veća od one koja se postiže terapijom sulfasalazinom (SASP-om). Učestalost nuspojava manja je u pacijenata koji uzimaju 5-ASA nego u onih koji su liječeni SASP-om. Nuspojave koje uzrokuje terapija 5-aminosalicilnom kiselinom najčešće su blage, te uključuju gastrointestinalne smetnje (npr. nadutost, bol u trbuhu, mučninu i proljev), glavobolju i pogoršanje (egzacerbaciju) ulceroznog kolitisa. Muška neplodnost povezana je sa SASP-om, no ne i s 5-ASA-om, zbog čega liječenje 5-ASA-om može imati prednost za pacijente koji su zabrinuti za plodnost. Terapija 5-ASA-om je skuplja od one SASP-om, zbog čega liječenje SASP-om može imati prednost u slučajevima kada je cijena bitan faktor. Uzimanje jedne dnevne doze 5-ASA podjednako je učinkovito i sigurno kao i konvencionalno doziranje (dva ili tri puta dnevno). Ne čini se da postoji ikakva razlika u učinkovitosti ili sigurnosti između različitih formulacija 5-ASA-e. Dnevna doza od 2,4 g čini se sigurnim i učinkovitim izborom za terapiju blago do umjereno aktivnog ulceroznog kolitisa. Pacijentima s umjerenim intenzitetom bolesti mogla bi koristiti početna doza od 4,8 g na dan.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr