Uzimanje 5-aminosalicilne kiseline na usta za liječenje aktivnog ulceroznog kolitisa

Lijek sulfasalazin (SASP) već se desetljećima koristi u liječenju ulceroznog kolitisa. SASP je građen od 5-aminosalicilne kiseline (5-ASA) povezane s molekulom sumpora. Gotovo trećina pacijenata liječenih SASP-om prijavila je nuspojave za koje se smatra da su povezane sa sumpornim dijelom molekule. Uobičajene nuspojave povezane sa SASP-om uključuju mučninu, probavne smetnje, glavobolju, povraćanje i abdominalnu bol. 5-ASA lijekovi razvijeni su kako bi se izbjegle nuspojave povezane sa SASP-om. U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 53 istraživanja s ukupno 8548 sudionika. Rezultati tih studija pokazuju da je 5-ASA uzeta na usta učinkovitija od placeba (lažnog lijeka) za postizanje remisije ulceroznog kolitisa. Uzeti na usta 5-ASA lijekovi učinkoviti su za liječenje aktivnog ulceroznog kolitisa, no njihova učinkovitost nije veća od one koja se postiže terapijom sulfasalazinom (SASP-om). Učestalost nuspojava manja je u pacijenata koji uzimaju 5-ASA nego u onih koji su liječeni SASP-om. Nuspojave koje uzrokuje terapija 5-aminosalicilnom kiselinom najčešće su blage, te uključuju gastrointestinalne smetnje (npr. nadutost, bol u trbuhu, mučninu i proljev), glavobolju i pogoršanje (egzacerbaciju) ulceroznog kolitisa. Muška neplodnost povezana je sa SASP-om, no ne i s 5-ASA-om, zbog čega liječenje 5-ASA-om može imati prednost za pacijente koji su zabrinuti za plodnost. Terapija 5-ASA-om je skuplja od one SASP-om, zbog čega liječenje SASP-om može imati prednost u slučajevima kada je cijena bitan faktor. Uzimanje jedne dnevne doze 5-ASA podjednako je učinkovito i sigurno kao i konvencionalno doziranje (dva ili tri puta dnevno). Ne čini se da postoji ikakva razlika u učinkovitosti ili sigurnosti između različitih formulacija 5-ASA-e. Dnevna doza od 2,4 g čini se sigurnim i učinkovitim izborom za terapiju blago do umjereno aktivnog ulceroznog kolitisa. Pacijentima s umjerenim intenzitetom bolesti mogla bi koristiti početna doza od 4,8 g na dan.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save