Najbolji način planiranja otpusta pacijenta iz bolnice

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Planiranje otpusta pacijenta iz bolnice podrazumijeva personalizirano planiranje za svakog pacijenta koji napušta bolnicu, s ciljem smanjenja troškova i poboljšanja zdravlja pacijenata. Planiranje otpusta iz bolnice treba osigurati da pacijent napusti bolnicu u prikladno vrijeme tijekom liječenja i da se, uz pravovremeno planiranje, pripremi skrb za bolesnika nakon boravka u bolnici.

Ciljevi ovog pregleda literature

U ovom Cochrane sustavnom pregledu temeljito je pretražena literatura kako bi se ispitao učinak pripreme personaliziranog plana otpusta pacijenta iz bolnice. Ovo je treće obnavljanje sustavnog pregleda na ovu temu (treći put je pretražena literatura objavljena u tom području).

Ključni rezultati 

Pronađeno je 30 kliničkih pokusa u kojma je uspoređen personalizirani otpust u odnosu na standardni otpust bolesnika iz bolnice. Dvadeset studija uključilo je starije osobe.

Zaključci autora

Ovaj sustavni pregled literature pokazuje da personalizirani otpust bolesnika iz bolnice vjerojatno malo smanjuje duljinu boravka u bolnici (srednja razlika: -0,73 dana) i učestalost ponovnog primitka u bolnicu za starije pacijente koji su primljeni u bolnicu zbog različitih bolesti, a također može povećati zadovoljstvo bolesnika. Personalizirano planiranje otpusta također povećava zadovoljstvo zdravstvenih djelatnika, iako je za to pronađeno malo dokaza. Nije jasno da li personalizirano planiranje otpusta iz bolnice smanjuje zdravstvene troškove.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr