Elektivna visoko-frekventna oscilacija ventilacije u odnosu na konvencionalnu mehaničku ventilaciju u ranoj stabilizaciji nedonoščadi s respiratornim distresom

Istraživačko pitanje Da li korištenje elektivne visoko-frekventne oscilatorne ventilacije u odnosu na konvencionalnu ventilaciju smanjuje oštećenje pluća i drugih komplikacija povezanih s prijevremenim rođenjem djece i pomaže ventilaciji nedonoščadi koja su mehanički ventilirana zbog sindroma respiratornog distresa?

Dosadašnje spoznaje Zatajenje disanja zbog nezrelosti pluća glavni je uzrok smrti nedonoščadi. Premda uporaba povremene ventilacije (mehaničkog disanja pomoću stroja) s pozitivnim tlakom u novorođenčadi sa zatajenjem disanja spašava živote, upotreba takve ventilacije je povezana s oštećenjem pluća i kroničnom bolesti pluća. Za novi oblik ventilacije koja se naziva visoko-frekventna oscilatorna ventilacija eksperimentalna istraživanja su pokazala da uzrokuje manje oštećenje pluća.

Obilježja istraživanja U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je devetnaest prihvatljivih studija s ukupno 4096 djece.

Rezultati Postoji dovoljno dokaza koji podržavaju rutinsko korištenje visoko-frekventne oscilatorne ventilacije umjesto konvencionalne ventilacije kod nedonoščadi s bolesti pluća koja su stavljena na ventilaciju s pozitivnim tlakom. Visoko-frekventna oscilatorna ventilacija je način pružanja umjetne ventilacije pluća koja teoretski može proizvesti manje oštećenje pluća i time smanjiti stopu kronične bolesti pluća. Ovaj pregled dokaza iz 19 nasumičnih kontroliranih ispitivanja pokazao je da, iako se može vidjeti mali zaštitni učinak na pluća, ta umjerena prednost značajno varira između studija i treba je odvagnuti u odnosu na moguće štete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information