ویروس کورونا (COVID-19) مجموعه‌های ویژه

مجموعه‌های ویژه ما مرورهای کاکرین را در مورد موضوعات مهم برای پیشگیری و درمان COVID-19 جمع‌آوری می‌کنند. ما مجموعه‌های خود را با (کمک) کارشناسان شبکه جهانی کاکرین توسعه می‌دهیم. این مجموعه‌ها بر اساس راهنمایی‌های موقت سازمان بهداشت جهانی هستند و به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند.

مجموعه‌های ویژه COVID-19 ما را بخوانید:

شواهد مربوط به مراقبت‌های ویژهشواهد مربوط به مراقبت‌های حیاتی
مرورهای کاکرین که مستقیماً مربوط به مدیریت افرادی است که با عفونت‌های حاد تنفسی شدید بستری هستند. این مجموعه ویژه به زبان‌های چینی ساده، چینی سنتی، چکی ، انگلیسی ، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، مالایی ، لهستانی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است .

اقدامات کنترل و پیشگیری از عفونتاقدامات کنترل و پیشگیری از عفونت
مرورهای کاکرین که مستقیماً مربوط به پیشگیری از عفونت هستند. این مجموعه ویژه به زبان‌های چینی ساده، چینی سنتی، چکی ، انگلیسی ، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، مالایی ، لهستانی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است .

گزینه‌های مؤثر برای ترک سیگار در طی همه‌گیریگزینه‌های مؤثر برای ترک سیگار در طی همه‌گیری
شواهد برای حمایت از افرادی که سعی می‌کنند در طی همه‌گیری COVID-19 سیگار را ترک کنند. این مجموعه ویژه به زبان‌های چینی ساده، چینی سنتی، چکی، کرواتی، انگلیسی ، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، کره‌ای، مالایی ، پرتغالی ، روسی ، اسپانیایی و تایلندی .

بی‌حسی موضعی برای کاهش مصرف دارو در بیهوشی و جلوگیری از تولید آئروسولبی‌حسی موضعی برای کاهش مصرف دارو در بیهوشی و جلوگیری از تولید آئروسول
شواهدی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری هنگام برنامه‌ریزی برای بیهوشی در زمینه چالش‌های منحصر به فرد ایجادشده توسط همه‌گیری COVID-19. این مجموعه ویژه به زبان‌های چینی ساده، چینی سنتی، چکی ، انگلیسی ، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، مالایی ، لهستانی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است .

مشاوره توسط تبلت (tablet)

مراقبت از راه دور از طریق تله‌هلث (telehealth)
اقدامات اتخاذ‌شده در سطح بین‌المللی برای مهار شیوع COVID-19 منجر به ایجاد تغییرات چشم‌گیر در نحوه دست‌یابی و ارائه خدمات درمانی شده‌است. این مجموعه شامل مرورهای نظام‌مند و مرتبط با مراقبت از راه دور از طریق تله‌هلث می‌باشد. این مجموعه به زبان‌های انگلیسی، چینی ساده شده، چینی سنتی ، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، مالایی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است.

کار با لپ‌تاپ

بهینه‌سازی سلامت در فضای کار در منزل
در بسیاری از كشورها، کارمندان برای كمك به كاهش شیوع COVID-19، عادات شغلی معمول خود را تغییر داده و در صورت امکان از خانه كار می‌كنند. این مجموعه شامل شواهدی است که به افراد کمک می‌کند تا در هنگام کار در خانه سالم بمانند. این مجموعه به زبان‌های انگلیسی، چینی ساده ، چینی سنتی، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، کره‌ای، مالایی ، لهستانی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است.

کار با لپ‌تاپ

حمایت از به‌زیستی (wellbeing) در نیروی کار بهداشت و درمان
این مجموعه ویژه شواهد کاکرین را در مورد مداخلاتی که ممکن است به حمایت از به‌زیستی نیروی کار بهداشت و درمان و کاهش استرس شغلی کمک کند، گرد هم آورده است. این مجموعه به زبان‌های انگلیسی، چینی ساده ، چینی سنتی، آلمانی ، فارسی ، فرانسوی ، ژاپنی ، کره‌ای ، مالایی ، لهستانی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است.

مراقبت توانبخشی

ویروس کرونا (COVID-19): شواهدی مربوط به توانبخشی بالینی
در توان‌بخشی افرادی که COVID-19 را تجربه کرده‌اند باید نه تنها پیامدهای بیماری بلکه اثرات درمان‌های اعمال شده در مرحله حاد نیز در نظر گرفته شود. این مجموعه به زبان‌های انگلیسی، چینی ساده، چینی سنتی، فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی ، کره‌ای ، مالایی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی موجود است.

اشتراک گذاری