راهبرد تا سال ۲۰۲۰

ما چگونه این کار را انجام می‌دهیم

هدف راهبرد تا سال ۲۰۲۰ قراردادن شواهد کاکرین در بطن تصمیم‌گیری‌های سلامت در سراسر دنیاست.

این راهبرد روشی را که قصد داریم با آن به این هدف برسیم مشخص می‌کند و یک چارچوب برای تصمیم‌گیری‌های آینده کاکرین ارائه می‌دهد که به ما کمک می‌کند تا به فرصت‌ها و چالش‌های راهبردی که در دهه‌های آینده با آن روبه‌رو می‌شویم، پاسخ دهیم. این نتیجه یک فرایند مشترک توسط شبکه جهانی همکاران ماست و نشان‌دهنده دیدگاه جمعی سازمان تا سال ۲۰۲۰ است که موفقیت آن متکی بر همکاران‌مان است.

هدف راهبرد تا سال ۲۰۲۰ رسیدن به چهار هدف کلیدی است: ساختار این اهداف به‌صورت سه حیطه به‌هم‌پیوسته با تمرکز و اولویت یکسان (اهداف ۱ تا ۳) و یک حیطه بنیادی (هدف ۴) به منظور تقویت سازماندهی و پشتیبانی از مأموریت ما طراحی شده‌اند:

هدف ۱: تولید شواهد

تولید مرورهای نظام‌مند با کیفیت بالا، مرتبط و به‌روز و دیگر شواهد پژوهشی برای آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های مربوط به سلامت.

هدف ۲: در دسترس قراردادن شواهد ما

برای در دسترس قراردادن و قابل استفاده‌کردن شواهد کاکرین برای همه در همه جای دنیا.

هدف ۳: طرفداری از شواهد

برای تبدیل کاکرین به «خانه شواهد» به منظور تصمیم‌گیری‌های سلامت آگاهانه، شناخت بهتر از کار ما و تبدیل‌شدن به طرفدار اصلی مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد.

هدف ۴: ایجاد یک سازمان مؤثر و پایدار

برای این که یک سازمان بین‌المللی متنوع، فراگیر و شفاف باشیم که به‌طور مؤثر از شور و شوق و مهارت‌های همکاران‌مان استفاده می‌کند، طبق اصول‌ سازمانی‌مان هدایت می‌شود، با مسئولیت‌پذیری اداره می‌گردد، به‌صورت مؤثر مدیریت می‌شود و از منابع به‌صورت بهینه استفاده می‌کند.

برای خواندن کامل راهبرد تا سال ۲۰۲۰ کلیک کنید

شما می‌توانید در مورد راهبرد ۲۰۲۰ و برنامه‌ها و اهداف خاص ما برای این سالدر وب‌گاه انجمن (Community) ما بیش‌تر بخوانید.

Share/Save