آیا پک کردن از راه واژن، ترانکسامیک اسید، رادیولوژی مداخله‌ای یا سایر مداخلات، خونریزی از راه واژن را در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته دهانه رحم کنترل می‌کنند؟

پیشینه: سرطان د‌هانه رحم (سرطان گردن رحم) چهارمین سرطان شایع در بین زنان در سراسر جهان است، که سالیانه حدود 569,847 مورد جدید تشخیص داده شده و 311,365 مورد مرگ‌ومیر مرتبط با آن ثبت می‌شود. در کشور‌های در حال توسعه (کم‌درآمد) که در آنها دسترسی به برنامه‌های غربالگری دهانه رحم محدود است، تشخیص در زنان اکثرا هنگامی صورت می‌گیرد که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد. سرطان پیشرفته د‌هانه رحم ممکن است قابل درمان نباشد و زنان اغلب برای کنترل نشانه‌های ناراحت کننده (تسکینی)، مانند خونریزی از راه واژن، نیاز به درمان دارند. خونریزی ممکن است به اندازه‌ای شدید باشد که در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته دهانه رحم، تهدید کننده زندگی باشد. مدیریت خونریزی از راه واژن اغلب چالش ایجاد می‌کند، به ویژه در کشور‌های در حال توسعه، که دسترسی به پرتودرمانی در آنها محدود است. گزینه‌های درمان تسکین دهنده برای خونریزی شدید از راه واژن عبارتند از: درمان رادیولوژی مداخله‌ای (استفاده از اشعه ایکس برای هدایت کارگذاری «توپی‌ها» (plugs) داخل رگ‌های خونی به توده سرطانی خون می‌رسانند) یا پک کردن از راه واژن (که در آن گاز به داخل واژن فشرده می‌شود تا خون را جذب کند و فشار را مستقیما به د‌هانه رحم وارد می‌کند)، اگرچه این گزینه‌ها، اغلب فقط تا حدی موثر هستند و ممکن است منجر به آسیب شوند. پک‌های از راه واژن را می‌توان با فرمالین، که یک ماده شیمیایی نگهدارنده است، آغشته کرد. سایر گزینه‌ها برای درمان خونریزی شدید از راه واژن عبارتند از: ترانکسامیک اسید (دارویی که خونریزی را کاهش می‌دهد و می‌تواند از طریق د‌هان یا تزریقی ارائه شود) و پرتودرمانی (درمان با اشعه ایکس با انرژی بالا).

سوال مطالعه مروری: هدف این مرور، مقایسه ترانکسامیک اسید، پک‌کردن از راه واژن (با یا بدون پک‌های خیس شده در فرمالین)، رادیولوژی مداخله‌ای یا سایر مداخلات در برابر درمان پرتودرمانی برای کنترل خونریزی از راه واژن در سرطان د‌هانه رحم بود.

یافته‌های اصلی: جست‌وجو‌ها تا مارچ 2018 به‌روز است. ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (مطالعات بالینی که در آنها افراد به طور تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمان قرار می‌گیرند) را برای ورود نیافتیم، بنابراین شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ترانکسامیک اسید، پک‌کردن از راه واژن (با یا بدون پک‌های خیس شده در فرمالین)، روش‌های مداخله‌ای رادیولوژی یا سایر مداخلات به اندازه پرتودرمانی برای کنترل تسکین دهنده خونریزی از واژن در سرطان پیشرفته دهانه رحم موثر یا ایمن هستند. برای تعیین اثربخشی و ایمنی این مداخلات در مقایسه با پرتودرمانی از لحاظ کنترل نشانه‌های، کیفیت زندگی و عوارض جانبی، نیاز به کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده یا مطالعات مقایسه‌ای غیر-تصادفی‌سازی شده با کیفیت خوب وجود دارد.

قطعیت شواهد: هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود را نداشت و بنابراین شواهدی با قطعیت خوب وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آخرین نسخه این مرور، ما هیچ مطالعه جدیدی را نیافتیم. هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های کنترل شده برای حمایت یا رد استفاده از هر یک از مداخلات پیشنهاد شده در مقایسه با پرتودرمانی وجود ندارد. بنابراین، انتخاب مداخله بر اساس منابع محلی خواهد بود. تکنیک‌های پرتودرمانی برای مدیریت خونریزی از راه واژن در شرایط با منابع ضعیف به آسانی در دسترس نیستند، در حالی که موارد پیشرفته سرطان دهانه رحم غالب هستند. بنابراین، این مرور سیستماتیک، نیاز به انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را نشان داد که به ارزیابی مزایا و خطرات درمان‌های تسکین دهنده خونریزی از راه واژن در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته دهانه رحم بپردازد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این یک نسخه به‌روز شده از مرور اصلی کاکرین است که در شماره 5، 2015 منتشر شد.

سرطان سرویکس یا د‌هانه رحم چهارمین سرطان شایع بین زنان در سراسر جهان است، با 569,847 مورد تشخیص جدید و 311,365 مورد مرگ‌ومیر تخمین زده شده در سال. با این حال، بروز و مرحله بیماری در زمان تشخیص بین مناطق جغرافیایی تا حد زیادی متفاوت است و به شدت وابسته به قابلیت دسترسی به یک برنامه غربالگری قوی جمعیتی است. به عنوان مثال، در نیجریه، تشخیص در مرحله پیشرفته بیماری بسیار شایع است (86% تا 89.3% از موارد جدید)، در حالی ‌که در انگلستان، فقط 21.9% از زنان با مرحله II+ بیماری، که بر اساس تعریف فدراسیون بین‌المللی متخصصین زنان و زایمان (Federation of Gynaecology and Obstetrics; FIGO) تعیین می‌شود، مراجعه می‌کنند. زنان مبتلا به مراحل پیشرفته سرطان د‌هانه رحم، اغلب برای نشانه‌های ناراحت کننده، مانند خونریزی از راه واژن نیاز به مسکن دارند. خونریزی از راه واژن، با بروز 0.7% تا 100%، در مراحل پیشرفته بیماری می‌تواند تهدید کننده زندگی باشد. خونریزی علت اولیه مرگ‌ومیر در 6% از زنان مبتلا به سرطان د‌هانه رحم بوده و مدیریت آن اغلب چالش‌برانگیز است.

بنابراین، خونریزی از راه واژن، یک پیامد شایع در سرطان پیشرفته دهانه رحم است. در حال حاضر، هیچ مرور سیستماتیکی وجود ندارد که مداخلات تسکین دهنده را برای کنترل خونریزی از راه واژن ناشی از سرطان پیشرفته دهانه رحم بررسی کند. انجام یک ارزیابی سیستماتیک از مداخلات تسکین دهنده قابل دسترس برای اطلاع‌رسانی در مورد تصمیم‌گیری ضروری است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی ترانکسامیک اسید (tranexamic acid)، پک‌کردن از راه واژن (با یا بدون پک‌های خیس شده در فرمالین (formalin‐soaked packs))، رادیولوژی مداخله‌ای یا سایر مداخلات در مقایسه با پرتودرمانی برای درمان تسکین دهنده خونریزی از راه واژن در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته د‌هانه رحم.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجو برای مرور اصیل در 23 مارچ 2015، و جست‌وجو‌های بعدی برای این نسخه به‌روز شده در 21 مارچ 2018 اجرا شدند. پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 3، 2018) را در کتابخانه کاکرین؛ MEDLINE via Ovid را تا هفته 2 مارچ، 2018 و Embase via Ovid را تا هفته 12 مارچ، 2018 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده‌های جلسات علمی‌ و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم و با متخصصان در این زمینه تماس گرفتیم. فهرست استنادات مطالعات مرتبط را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما به دنبال مطالعات مقایسه‌ای تصادفی‌سازی شده و غیر-تصادفی‌سازی شده‌ای بودیم که به بررسی اثربخشی و ایمنی ترانکسامیک اسید، پک‌کردن از راه واژن (با یا بدون پک‌های خیس شده در فرمالین)، رادیولوژی مداخله‌ای یا سایر مداخلات در مقایسه با تکنیک‌های پرتودرمانی برای درمان تسکینی خونریزی از راه واژن در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته دهانه رحم (با یا بدون متاستاز)، صرف‌نظر از وضعیت انتشار، سال انتشار یا زبان در این مرور پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم این موضوع را ارزیابی کردند که مطالعات بالقوه مرتبط معیار‌های ورود را داشتند یا خیر. هیچ مطالعه‌ای را برای ورود نیافتیم و بنابراین، ما هیچ داده‌ای را تجزیه‌وتحلیل نکردیم.

نتایج اصلی: 

این استراتژی جست‌وجو، 1522 منبع منحصربه فرد را شناسایی کرد که از این تعداد ما 1330 مورد را با توجه به عنوان و چکیده خارج کردیم. ما 22 مقاله باقی‌مانده را به صورت کامل بازیابی کردیم، اما هیچ کدام معیار‌های ورود را نداشتند. فقط داده‌های مشاهده‌ای حاصل از مطالعات تک‌بازویی را درباره زنان تحت درمان با پک‌های خیس شده در فرمالین، رادیولوژی مداخله‌ای یا روش‌های پرتودرمانی برای کنترل تسکینی خونریزی از راه واژن در زنان مبتلا به سرطان د‌هانه رحم شناسایی کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری