آیا استفاده از محلول سالین هیپرتونیک از طریق نبولایزر برای نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد موثر و بی‌خطر است؟

سوال مطالعه مروری

آیا استفاده از محلول سالین هیپرتونیک از طریق نبولایزر در مقایسه با محلول نرمال سالین برای درمان نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد موثر و بی‌خطر است؟

پیشینه

برونشیولیت حاد شایع‌ترین عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان تا سن دو سالگی است. برونشیولیت زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای کوچک (برونشیول‌ها) منتهی به ریه‌ها عفونی شده، و باعث بروز التهاب، تورم، و تولید مخاط می‌شود. این امر تنفس را به ویژه در کودکان بسیار خردسال، که دچار سرفه و خس‌خس سینه می‌شوند، مشکل می‌کند.

از آنجا که برونشیولیت معمولا توسط یک ویروس ایجاد می‌شود، درمان دارویی معمولا موثر نیست. سالین هیپرتونیک (محلول آب نمک استریل) که به صورت مه با استفاده از یک نبولایزر تنفس می‌شود ممکن است به تسکین خس‌خس سینه و مشکلات تنفسی کمک کند.

محلول سالین هیپرتونیک (≥ 3%) استنشاقی را با نرمال سالین (0.9%) استنشاقی در درمان نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد مقایسه کردیم.

این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا در سال‌های 2008؛ 2010 و 2013 منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

11 آگوست 2017

ویژگی‌های مطالعه

ما 26 مطالعه جدید را در این به‌روزرسانی شناسایی کردیم، که 9 مورد از آنها در انتظار ارزیابی و 17 کارآزمایی (N = 3105) اضافه شدند. در مجموع 28 کارآزمایی را شامل 4195 نوزاد مبتلا به برونشیولیت حاد وارد کردیم.

نتایج کلیدی

سالین هیپرتونیک استنشاقی در مقایسه با نرمال سالین ممکن است طول مدت بستری را در بیمارستان برای نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد تا 10 ساعت کاهش دهد. ما دریافتیم که «نمرات شدت بالینی»، که توسط پزشکان برای ارزیابی سلامت بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرند، با تجویز سالین هیپرتونیک استنشاقی در مقایسه با نرمال سالین برای کودکانی که به صورت سرپایی یا در بیمارستان درمان شدند، بهبود یافت. سالین هیپرتونیک استنشاقی هم‌چنین ممکن است خطر بستری شدن را تا 14% در کودکانی که به صورت سرپایی یا در بخش اورژانس تحت درمان قرار می‌گیرند، کاهش دهد. هنگامی که سالین هیپرتونیک استنشاقی با ریلکس کننده‌های راه‌های هوایی (برونکودیلاتورها) تجویز می‌شود، فقط عوارض جانبی خفیف و خود‌به‌خود برطرف شده را از این مداخله یافتیم.

کاهش طول مدت اقامت در بیمارستان کمتر از آنچه بود که تصور می‌شد. با این حال، میانگین کاهش 10 ساعت در طول مدت بستری در بیمارستان در نوزادان قابل توجه است زیرا برونشیولیت معمولا طول دوره کوتاهی دارد. به نظر می‌رسد که سالین هیپرتونیک استنشاقی ایمن بوده و با هزینه پائین در دسترس عموم قرار دارد.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد پائین تا متوسط بود: نتایج میان کارآزمایی‌ها ناهمگون بوده و در برخی کارآزمایی‌ها خطر سوگیری (bias) وجود داشت. بنابراین در آینده انجام کارآزمایی‌های بزرگ برای تایید مزایای سالین هیپرتونیک استنشاقی در کودکان مبتلا به برونشیولیت تحت درمان به صورت سرپایی و در بیمارستان مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

سالین هیپرتونیک استنشاقی ممکن است طول مدت اقامت نوزادانی را که با برونشیولیت حاد بستری شده‌اند نسبتا کاهش داده و نمره شدت بالینی را بهبود بخشد. درمان با سالین هیپرتونیک استنشاقی نیز ممکن است خطر بستری شدن را میان بیماران سرپایی و بیماران بخش اورژانس کاهش دهد. با این حال، کیفیت شواهد را پائین تا متوسط در نظر گرفتیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ادم راه هوایی (swelling) و تشکیل توپی‌های مخاط از ویژگی‌های اصلی پاتولوژیکی در نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد ویروسی است. محلول سالین هیپرتونیک (≥ 3%) استنشاقی ممکن است این تغییرات پاتولوژیکی را کاهش داده و انسداد راه هوایی را کم کند. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که نخستین‌بار در سال 2008 منتشر، و پیش از این در سال‌های 2010 و 2013 به‌روز شد.

اهداف: 

ارزیابی اثرات محلول سالین هیپرتونیک (≥ 3%) استنشاقی در نوزادان مبتلا به برونشیولیت حاد.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ MEDLINE Epub Ahead of Print In-Process & Other Indexed citations؛ Ovid MEDLINE Daily؛ Embase؛ CINAHL؛ LILACS، و Web of Science را در 11 آگوست 2017 جست‌وجو کردیم. در 8 اپریل 2017، پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP) و ClinicalTrials.gov را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده را وارد کردیم که از سالین هیپرتونیک استنشاقی به‌تنهایی یا همراه با برونکودیلاتورها به عنوان مداخله فعال و سالین 0.9% استنشاقی، یا درمان استاندارد به عنوان مقایسه کننده در کودکان زیر 24 ماه مبتلا به برونشیولیت حاد استفاده کردند. پیامد اولیه برای کارآزمایی‌های انجام شده در بیماران بستری، طول مدت اقامت در بیمارستان، و پیامد اولیه برای کارآزمایی‌های انجام شده روی بیماران سرپایی یا بخش‌های اورژانس، نرخ بستری بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم انتخاب مطالعه، استخراج داده‌ها، و ارزیابی خطر سوگیری (bias) را در مطالعات وارد شده انجام دادند. با استفاده از Review Manager 5، مدل اثرات-تصادفی متاآنالیز (meta-analysis) را اجرا کردیم. از تفاوت میانگین (MD)، خطر نسبی (RR)، و 95% فاصله اطمینان (CI) آنها به عنوان معیار اندازه تاثیرگذاری درمان استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 26 کارآزمایی جدید را در این به‌روزرسانی شناسایی کردیم، که 9 مورد از آنها به دلیل داده‌های ناکافی برای ارزیابی واجد شرایط بودن، در انتظار طبقه‌بندی هستند، و 17 کارآزمایی (N = 3105) معیارهای ورود را برآورده کردند. در مجموع 28 کارآزمایی را شامل 4195 نوزاد مبتلا به برونشیولیت حاد وارد کردیم، که 2222 نوزاد سالین هیپرتونیک دریافت کردند.

میانگین طول مدت اقامت نوزادان بستری در بیمارستان و درمان شده با سالین هیپرتونیک استنشاقی در مقایسه با بیمارانی که سالین 0.9% استنشاقی دریافت کردند، به‌طور قابل توجهی از نظر آماری کوتاه‌تر بود (MD؛ 0.41- روز، 95% CI؛ 0.75- تا 0.07-؛ P = 0.02؛ I² = 79%؛ 17 کارآزمایی؛ 1867 نوزاد) (سطح کیفیت شواهد بر اساس GRADE: پائین). نوزادانی که سالین هیپرتونیک دریافت کردند نیز در مقایسه با نوزادان درمان شده با سالین 0.9%، نمرات بالینی پس از استنشاق پائین‌تری را نشان دادند که از نظر آماری معنی‌دار بود (روز 1: MD؛ 0.77-؛ 95% CI؛ 1.18- تا 0.36-؛ P = 0.001؛ روز 2: MD؛ 1.28-؛ 95% CI؛ 1.91- تا 0.65-؛ P = 0.001؛ روز 3: MD؛ 1.43-؛ 95% CI؛ 1.82- تا 1.04-؛ P < 0.001) (سطح کیفیت شواهد بر اساس GRADE: پائین).

سالین هیپرتونیک استنشاقی خطر بستری شدن را تا 14% در مقایسه با سالین 0.9% استنشاقی در نوزادان غیر-بستری و کسانی که در بخش اورژانس درمان شدند، کاهش داد (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.76 تا 0.98؛ P = 0.02؛ I² = 7%؛ 8 کارآزمایی؛ 1723 نوزاد) (سطح کیفیت شواهد بر اساس GRADE: متوسط).

در بیست‌وچهار کارآزمایی داده‌های ایمنی مداخله ارائه شد: در 13 کارآزمایی (1363 نوزاد، 703 مورد تحت درمان با سالین هیپرتونیک) بروز هیچ گونه عارضه جانبی گزارش نشد، و در 11 کارآزمایی (2360 نوزاد، 1265 مورد تحت درمان با سالین هیپرتونیک) حداقل یک مورد عارضه جانبی گزارش شد، که اکثر آنها خفیف بوده و خودبه‌خودی برطرف شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری