Podcasts ล่าสุดจาก Cochrane

Cochrane podcasts มีหลักฐานจาก Cochrane ล่าสุดในรูปแบบเสียงที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อให้คุณได้มีความทันสมัยในทบทวนวรรณกรรมฯที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

แต่ละ Cochrane podcast จะนำเสนอบทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับ Cochrane review ล่าสุดจากตัวผู้แต่งเอง สิ่งเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้มากกว่า 30 ภาษา และเป็นบทสรุปกระชับ ซึ่งทุกคนทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพรวมถึงตัวผู้ป่วยและคนในครอบครัวฟังหลักฐานล่าสุดจาก Cochrane ภายในเวลาห้านาที เรียกดู Podcast หรือใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจง

Podcasts จาก Cochrane สามารถฟังได บน iTune

การค้นหา Podcasts

เรียกดูพ็อดคาสท์ตามประเด็นหรือคำค้นที่สำคัญตามชื่อเรื่องและคำอธิบายของพ็อดคาสท์