อุทิศเวลาของคุณ

อุทิศเวลาของคุณBeing a Cochrane contributor can be as big a commitment as signing on as an author of a Cochrane Review - or as small as helping screen a handful of records with Cochrane Crowd. It all depends on your interests and the resources you have available.

นี่คือตัวอย่างของวิธีการที่คุณสามารถสนับสนุน Cochrane:

  1. ช่วยเตรียม Cochrane Review
  2. ช่วยแปลหลักฐาน Cochrane
  3. เป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองของ Cochrane และช่วยคัดกรองบันทึกงานวิจัยด้านสุขภาพกับ Cochrane Crowd
แชร์/บันทึก