การเข้าถึงแบบเสรี


การเข้าถึงทางภูมิศาสตร์และ Cochrane Library

พื้นที่ภูมิศาสตร์และการเข้าถึง Cochrane Library
(คีย์: สีม่วง: ฟรี | สีส้ม: ใบอนุญาตระดับชาติ | สีน้ำเงิน: การตอบรับเป็นสมาชิก)


ความมุ่งมั่นของ Cochrane คือการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของเรา ซึ่งเป็นหัวใจของการออกแบบและการจัดส่งเนื้อหาของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงงานทบทวนใหม่และที่มีการปรับปรุงของ Cochraneแบบเสรี เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ของเราในปี 2020 แผนของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้รวมถึงขั้นตอนการเข้าถึงแบบเสรีทันทีที่มีการตีพิมพ์ทั้งงานทบทวนเรื่องใหม่และที่มีการปรับปรุง และเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บงานทบทวนมากมายที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของเรา

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2013 การทบทวนใหม่ๆของ Cochrane ทั้งหมด ผู้อ่านทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ 12 เดือนหลังจากตีพิมพ์ เรายังทำงานร่วมกับ Wiley ผู้จัดพิมพ์ของCochrane Library เพื่อจัดหาทางเลือกอื่นๆที่สามารถเข้าถึงการทบทวนที่สามารถเข้าถึงได้เสรีในทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของเราและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเสรี (Open Access) โปรดดูที่ กลยุทย์ของ Cochrane 2020 หรือ หน้าข้อมูลการเข้าถึงอย่างเสรีของ Cochrane Library

ในปี 2016, 2.2 พันล้านคนใน 133 ประเทศได้เข้าถึงเพียงคลิกเดียวผ่าน Cochrane Library การเข้าถึงมีอยู่ในบทบัญญัติแห่งชาติ (215,144,561 คน) หรือบทบัญญัติที่ให้ไว้กับประเทศเหล่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึง WHO’s Health InterNetwork Access to Research Initiative (HINARI) (1,974,305,549 คน)

 

แชร์/บันทึก