Colaborarea Campbell

Logo-ul Colaborării CampbellThe Campbell Collaboration is an international research network that produces and disseminates systematic reviews on the effects of interventions in the social and behavioural sciences. It seeks to improve the quality of public and private services through enhancing the evidence base for social policy and practice. It produces reviews in the areas of Crime and Justice, Education, International Development, and Social Welfare.

Colaborările Cochrane si Campbell au fost strâns afiliate de la înființarea Colaborării Campbell în 2000. În 2015 cele doua colaborări formalizează planuri de a lucra mai eficient împreună într-o serie de domenii de interes comun.

Împărtăşiţi/Salvaţi