Colaborarea Campbell

Logo-ul Colaborării Campbell

 

 

Colaborarea Campbell este o reţea internaţională de cercetare care produce şi difuzează sinteze sistematice privind efectele intervențiilor în domeniul științelor sociale și comportamentale. Aceasta urmărește îmbunătățirea calității serviciilor publice și private, prin consolidarea bazei de dovezi pentru politica și practica socială. Ea produce comentarii în domeniile delictelor și justiției, educației, dezvoltării iInternaţionale și asistenței sociale.

Colaborările Cochrane si Campbell au fost strâns afiliate de la înființarea Colaborării Campbell în 2000. În 2015 cele doua colaborări formalizează planuri de a lucra mai eficient împreună într-o serie de domenii de interes comun.

Împărtăşiţi/Salvaţi