Czym są dane naukowe Cochrane i jak mogą Ci pomóc?

Przez 20 lat Cochrane tworzy przeglądy systematyczne badań pierwotnych dotyczących opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej, które są one uznawane na całym świecie jako najwyższy standard źródeł wiedzy dotyczących opieki zdrowotnej opartych na danych naukowych.

Czym są dane naukowe Cochrane i jak mogą Ci pomóc?

Cochrane współpracuje z wieloma osobami na całym świecie w celu tworzenia wiarygodnych, miarodajnych i przydatnych danych naukowych, w postaci przeglądów Cochrane.

Przeglądy Cochrane to przeglądy podstawowych badań dotyczących opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej, są rozpoznawane na całym świecie jako najlepszej jakości źródło informacji o opiece zdrowotnej opartej na danych naukowych. Oceniają efekty interwencji profilaktycznych, terapeutycznych oraz rehabilitacji. Oceniają również dokładność testów diagnostycznych dla danych stanów w określonej grupie pacjentów. Publikowane są online w Bibliotece Cochrane.

Każdy przegląd ma jasno sformułowane pytanie; na przykład:

Czy antybiotyki mogą pomóc w łagodzeniu objawów bólu gardła?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeszukujemy i zestawiamy wszystkie istniejące badania pierwotne na powyższy temat, które spełniają określone kryteria; następnie dokonujemy oceny za pomocą rygorystycznych wytycznych w celu ustalenia czy odnalezione dane na temat danego leczenia jednoznacznie wskazują lub nie na jego skuteczność.

Przeglądy Cochrane są poddawane recenzji oraz dynamiczne; aktualizujemy je systematycznie w miarę pojawiania się nowych badań. Ten zabieg umożliwia podejmowanie przez Ciebie decyzji klinicznych opartych na najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych naukowych.

Pracujemy nad tym, aby te dane naukowe były dostępne na cochrane.org poprzez tworzenie podsumowań wyników tych przeglądów systematycznych. Mamy nadzieję, że wskazówki te okażą się pomocne. Aby wyszukać nasze podsumowania, kliknij tutaj.

Zapisz się do naszego miesięcznego newslettera Wyszukuj nasze dane naukowe Zaangażuj się

Udostępnij/Zapisz