Podaruj swój czas

Podaruj swój czasWspółpraca z Cochrane może być dużym zobowiązaniem, takim jak włączenie się jako autor w przegląd Cochrane albo mniejszym zobowiązaniem, polegającym na pomocy w przesiewaniu garści abstraktów w ramach Cochrane Crowd. Wszystko zależy od Twoich zainteresowań oraz zasobów, jakimi dysponujesz.

Poniżej znajduje się kilka przykładów jak możesz zaangażować się w Cochrane:

  1. pomoc w przygotowaniu przeglądu Cochrane
  2. pomoc w tłumaczeniu danych naukowych Cochrane
  3. włączenie się jako członek nauki obywatelskiej Cochrane i pomoc w przesiewaniu badań z dziedziny zdrowia w ramach Cochrane Crowd
Udostępnij/Zapisz