Nasza wizja, misja i zasady
 

Nasza wizja, misja i zasady

Nasza wizja
Nasza wizja to świat z lepszym stanem zdrowia ludzi, gdzie decyzje dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej opierają się na syntezie danych naukowych wysokiej jakości, trafnych i systematycznie uaktualnianych.

Nasza misja
Nasza misja to promowanie podejmowania decyzji zdrowotnych w oparciu o dane naukowe, którą realizujemy poprzez tworzenie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, trafnych i dostępnych oraz innych zsyntetyzowanych wyników badań.

Nasza praca jest międzynarodowo rozpoznawana jako wzorzec dla informacji wysokiej jakości dotyczących efektywności w opiece zdrowotnej.

Nasze zasady
Praca Cochrane opiera się na 10 zasadach

1Współpracapoprzez promowanie globalnej współpracy, pracy zespołowej oraz otwartej i przejrzystej komunikacji i podejmowania decyzji.
2Tworzenie w oparciu o entuzjazm ludzipoprzez zaangażowanie, wspieranie i szkolenie ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach i wykształceniu.
3Unikanie dublowania pracypoprzez dobre zarządzanie, koordynację oraz efektywną komunikację wewnętrzną w celu maksymalizacji wydajności.
4Minimalizacja ryzyka błędu systematycznegopoprzez różnorodność działań, takich jak ścisłe przestrzeganie zasad naukowych, zapewnienie szerokiej współpracy oraz unikanie konfliktów interesów.
5Zapewnienie aktualizacjipoprzez zobowiązanie autorów do zapewnienia aktualizacji przeglądów Cochrane poprzez identyfikację i włączanie nowych danych naukowych.
6Zapewnienie trafnościpoprzez promowanie pytań klinicznych, w których używa się punktów końcowych ważnych dla osób, które dokonują wyborów w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej.
7Promowanie dostępupoprzez szerokie rozpowszechnianie naszych produktów z wykorzystaniem strategicznych sojuszy oraz poprzez promowanie modeli dostępu do danych naukowych odpowiednich do potrzeb użytkowników z całego świata.
8Zapewnienie jakościpoprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki w zakresie metodologii, rozwój systemów poprawy jakości oraz otwartość i odpowiadanie na krytykę.
9Ciągłośćzapewnienie, że odpowiedzialność za przeglądy, proces redakcyjny i główne funkcje jest utrzymywana i odnawiana.
10Umożliwienie szerokiego udziałuw naszej pracy poprzez zmniejszanie barier dla uczestnictwa oraz poprzez zachęcenie do różnorodności.
Share/Save