AllTrials

logo AllTrialsKampania AllTrials ma na celu zachęcenie do rejestracji oraz publikacji wyników wszystkich badań klinicznych prowadzonych w przeszłości lub obecnie. Przeprowadzono setki tysięcy badań klinicznych, których wyniki nie są w ogóle dostępne lub dostępne tylko częściowo; w tym wyniki krytyczne dla podjęcia przez lekarzy oraz decydentów wiarygodnych decyzji co do tego, które metody leczenia zastosować i finansować. Jest to poważny problem dla osób prowadzących wiarygodne badania z zakresu opieki zdrowotnej, w tym dla organizacji Cochrane, gdyż niezbędne są wszystkie dane na temat leczenia, aby móc określić związane z nim efekty korzystne i szkodliwe. Bez całościowego obrazu wszystkich dostępnych wyników traci się część informacji; mogą zostać podjęte niewłaściwe decyzje kliniczne, rząd i decydenci finansują nieskuteczne interwencje, traci się okazję na zastosowanie lepszych i efektywniejszych metod leczenia, niepotrzebnie powtarza się badania, powiela się wysiłki oraz marnuje dostępne zasoby.

AllTrials founders were Ben Goldacre, author of Bad Science, along with the charity Sense About Science; the Centre for Evidence Based Medicine in Oxford; the James Lind Initiative; the BMJ; and Cochrane.

Udostępnij/Zapisz