AllTrials

logo AllTrialsKampania AllTrials ma na celu zachęcenie do rejestracji oraz publikacji wyników wszystkich badań klinicznych prowadzonych w przeszłości lub obecnie. Przeprowadzono setki tysięcy badań klinicznych, których wyniki nie są w ogóle dostępne lub dostępne tylko częściowo; w tym wyniki krytyczne dla podjęcia przez lekarzy oraz decydentów wiarygodnych decyzji co do tego, które metody leczenia zastosować i finansować. Jest to poważny problem dla osób prowadzących wiarygodne badania z zakresu opieki zdrowotnej, w tym dla organizacji Cochrane, gdyż niezbędne są wszystkie dane na temat leczenia, aby móc określić związane z nim efekty korzystne i szkodliwe. Bez całościowego obrazu wszystkich dostępnych wyników traci się część informacji; mogą zostać podjęte niewłaściwe decyzje kliniczne, rząd i decydenci finansują nieskuteczne interwencje, traci się okazję na zastosowanie lepszych i efektywniejszych metod leczenia, niepotrzebnie powtarza się badania, powiela się wysiłki oraz marnuje dostępne zasoby.

Założycielami AllTrials był Ben Goldacre, autor Bad Science wraz z organizacją charytatywną Sense About Science, Centre for Evidence Based Medicine w Oxfordzie; James Lind Initiative; BMJ; oraz Cochrane.

Share/Save