Otwarty dostęp


%PIECE0%

Zasięg geograficzny i dostęp do Biblioteki Cochrane
(Klucz: Fioletowy: Darmowy | Pomarańczowy: Licencja krajowa | Niebieski: Subskrypcja)


W ramach zaangażowania Cochrane mającej na celu sprostanie potrzebom naszych użytkowników, pracujemy nad możliwością zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do nowych i aktualizowanych przeglądów Cochrane. Cel ten ma zostać osiągnięty do końca naszego obecnego planu strategicznego w 2020 roku. Nasz plan osiągnięcia tego celu zawiera zapewnienie otwartego dostępu natychmiast po publikacji zarówno nowych jak i zaktualizowanych przeglądów, ale też później po ich archiwizacji.

Od lutego 2013 roku wszystkie nowe przeglądy Cochrane po 12 miesiącach od publikacji są dostępne bezpłatnie dla wszystkich czytelników; współpracujemy także z Wiley, wydawcą Biblioteki Cochrane, aby wprowadzić inne opcje, dzięki którym możliwy będzie natychmiastowy otwarty dostęp do przeglądów. Aby uzyskać więcej informacji o naszych planach oraz postępach w pracy nad zapewnieniem otwartego dostępu, zobacz Strategię do 2020 roku Cochrane lub przeczytaj informacje zamieszczone na stronie Biblioteki Cochrane.

W 2016 roku 2,2 miliarda ludzi z 133 krajów posiadała dostęp do Biblioteki Cochrane za pomocą jednego kliknięcia. Dostęp był możliwy za pośrednictwem krajowego dostępu (215 144 561 osób) lub bezpłatnego dostępu dla tych krajów, które kwalifikują się do WHO Health InterNetwork Access to Research Initiative (HINARI) (1 974 305 549 osób).

 

Share/Save