Otwarty dostęp

otwarty dostępW ramach zaangażowania w działalność Cochrane mającej na celu sprostanie potrzebom naszych użytkowników, pracujemy nad możliwością zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do nowych i aktualizowanych przeglądów Cochrane. Cel ten ma zostać osiągnięty do 2020 roku, czyli do końca naszego obecnego planu strategicznego. Nasz plan osiągnięcia tego celu zawiera zapewnienie otwartego dostępu natychmiast po opublikowaniu zarówno nowych jak i zaktualizowanych przeglądów,a następnie archiwizowanie publikowanych przeglądów.

Od lutego 2013 roku, wszystkie nowe przeglądy Cochrane po 12 miesiącach od publikacji stają się dostępne bezpłatnie dla wszystkich czytelników; współpracujemy także z Wiley, wydawcą  Biblioteki Cochrane,aby wprowadzić inne opcje zapewniające natychmiastowy pełny dostęp do przeglądów. Aby uzyskać więcej informacji o naszych planach oraz postępach w pracy nad zapewnieniem otwartego dostępu, zobacz Strategię Cochrane do 2020 lub przeczytaj informacje zamieszczone na stronie Biblioteki Cochrane.

Udostępnij/Zapisz