Informacje finansowe i darowizny

Cochrane jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako organizacja charytatywna i w związku z tym przygotowuje raporty z działalności organizacji i sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o dobroczynności z 2011 roku (Charities Act) oraz zgodnie ze statutem naszej organizacji.

Władze Cochrane przedstawiają te informacje społeczności Cochrane w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia na corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbywa się na naszym corocznym spotkaniu naukowym (Cochrane Colloquium).. Ostatnie Cochrane ZWZ odbyło się w hotelu Grand Hilton w Seulu, w Korei Południowej, we wtorek 25 października 2016 r.

Przegląd za rok 2015

Sprawozdanie Członków Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2015

Więcej informacji na temat sprawozdania finansowego za rok 2015

Przegląd za rok 2014 (obejmujący sprawozdanie Członków Zarządu i sprawozdanie finansowe)

Sprawozdania finansowe za lata 2012-2013

Sprawozdania finansowe za lata 2011-2012

Sprawozdania finansowe za lata 2010-2011

Sprawozdania za lata 2009-2010 (obejmujące sprawozdania Członków Zarządu i sprawozdania finansowe)

Archiwalne sprawozdania finansowe (dotyczące organizacji charytatywnej oraz spółki), lata 1999-2013

Więcej informacji na temat naszej struktury finansowania oraz darczyńców można znaleźć na stronie internetowej "Nasi fundatorzy".

 

Udostępnij/Zapisz