Innowacje Cochrane

Czym się zajmujemy?
Innowacje Cochrane są podstawą rozwoju możliwości biznesowych w imieniu Cochrane. Pracując zgodnie z zasadami, misją i celami strategicznymi Cochrane, tworzymy produkty i usługi, które wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych naukowych przez specjalistów opieki zdrowotnej, naukowców, decydentów oraz konsumentów w ochronie zdrowia.

Jak to robimy?
W zakresie naszych kompetencji jest wspieranie celu Cochrane, którym jest wprowadzenie modelu otwartego dostępu do publikowanych Przeglądów Cochrane. Robimy to poprzez tworzenie nowych produktów i projektów, które mogą generować dochody w celu wsparcia pracy Cochrane. Pracujemy na zasadach komercyjnych, polegających na tym, że wszystkie zyski powracają do Cochrane w celu zapewnienia organizacji stabilności finansowej oraz umożliwienia ciągłego skoncentrowania się na tworzeniu Przeglądów Cochrane.

Więcej na temat naszej pracy oraz planów na przyszłość możesz przeczytać w naszej Strategii.

Dla kogo są Innowacje Cochrane?
Tworzymy produkty dla naukowców, specjalistów opieki zdrowotnej, decydentów oraz pacjentów - środowiska ochrony zdrowia - koncentrując się na ułatwieniu dostępu do danych naukowych oraz uczynieniu ich bardziej dostępnymi, nadającymi się do użytku, trafnymi, stosowanymi w praktyce. Współpracujemy ściśle z użytkownikami informacji naukowych dotyczących zdrowia w celu rozwoju produktów wspierających rozwój wiedzy oraz jej przekładanie na język zrozumiały dla każdego.

Produkty

Aktualne badania
Innowacje Cochrane zajmują się:

Kim jesteśmy?
Jesteśmy niewielkim zespołem, działającym wraz ze współpracownikami Cochrane na całym świecie nad wykorzystywaniem i udoskonalaniem innowacyjności i kreatywności, która rozkwita w naszej organizacji. Zespół tworzy Charlotte Pestridge, dyrektor generalny i Roger Tritton, starszy kierownik ds. rozwoju produktu. Zespół współpracuje ściśle z zarządem, w skład którego wchodzą Lorne Becker, Martin Burton, Uchenna Izundu, Karen New (przewodniczący), Mark Pelletier, Stephen Smith oraz Mark Wils.

Innowacje Cochrane są filią handlową Cochrane. Cochrane Innovations Limited to firma handlowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, będąca w całości własnością organizacji Cochrane.

Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów! Jeśli masz jakieś sugestie lub jesteś zainteresowany współpracą przy naszych projektach, proszę skontaktuj się z nami innovations@cochrane.org.

Udostępnij/Zapisz