Innowacje Cochrane

Czym się zajmujemy?
Innowacje Cochrane są podstawą rozwoju możliwości biznesowych w imieniu Cochrane. Pracując zgodnie z zasadami, misją i celami strategicznymi Cochrane, tworzymy produkty i usługi, które wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych naukowych przez specjalistów opieki zdrowotnej, naukowców, decydentów oraz konsumentów w ochronie zdrowia.

Jak to robimy?
W zakresie naszych kompetencji jest wspieranie celu Cochrane, którym jest wprowadzenie modelu otwartego dostępu do publikowanych Przeglądów Cochrane. Robimy to poprzez tworzenie nowych produktów i projektów, które mogą generować dochody w celu wsparcia pracy Cochrane. Pracujemy na zasadach komercyjnych, polegających na tym, że wszystkie zyski powracają do Cochrane w celu zapewnienia organizacji stabilności finansowej oraz umożliwienia ciągłego skoncentrowania się na tworzeniu Przeglądów Cochrane.

Więcej na temat naszej pracy oraz planów na przyszłość możesz przeczytać w naszej Strategii.

Dla kogo są Innowacje Cochrane?
Tworzymy produkty dla naukowców, specjalistów opieki zdrowotnej, decydentów oraz pacjentów - środowiska ochrony zdrowia - koncentrując się na ułatwieniu dostępu do danych naukowych oraz uczynieniu ich bardziej dostępnymi, nadającymi się do użytku, trafnymi, stosowanymi w praktyce. Współpracujemy ściśle z użytkownikami informacji naukowych dotyczących zdrowia w celu rozwoju produktów wspierających rozwój wiedzy oraz jej przekładanie na język zrozumiały dla każdego.

Produkty

Aktualne badania
Innowacje Cochrane zajmują się:

Kim jesteśmy?
Jesteśmy niewielkim zespołem, działającym wraz ze współpracownikami Cochrane na całym świecie nad wykorzystywaniem i udoskonalaniem innowacyjności i kreatywności, która rozkwita w naszej organizacji. Charlotte Pestridge (dyrektor generalny), Karla Soares-Weiser (zastępca redaktora naczelnego), Roger Tritton (starszy kierownik ds. rozwoju produktu) oraz Giulia Boselli (kierownik ds. rozwoju produktu) koordynują codziennie nasze działania w bliskiej współpracy z 4 dyrektorami - Lorne Becker, Karen New, Denise Thomson i Markiem Wilsonem.

Innowacje Cochrane są filią handlową Cochrane. Cochrane Innovations Limited to firma handlowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, będąca w całości własnością organizacji Cochrane.

Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów! Jeśli masz jakieś sugestie lub jesteś zainteresowany współpracą przy naszych projektach, proszę skontaktuj się z Giulią, e-mail: innovations@cochrane.org.

Udostępnij/Zapisz