Leczenie laserem ogniskowym, obok chemioterapii w leczeniu retinoblastoma

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Jaki był cel tego przeglądu?
Celem tego Cochrane Review było odkrycie, czy ogniskowa terapia laserowa oprócz leczenia za pomocą chemioterapii systemowej w leczeniu retinoblastoma zmniejsza ryzyko nawrotu nowotworu.

Kluczowe wiadomości
Nie było danych porównujących samą chemioterapię systemową z chemioterapią systemową z zastosowaniem laseroterapii.

Co zostało przeanalizowane w przeglądzie?
Retinoblastoma jest najczęstszym pierwotnym nowotworem u dzieci, pojawiającym się w obrębie gałki ocznej. Leczenie retinoblastoma zmieniało się znacząco przez całe lata od usunięcia gałki ocznej (tj. enukleacji); do radioterapii, a obecnie głównym stosowanym leczeniem jest chemioterapia. Dołączenie terapii laserowej w tym samym czasie co, lub bezpośrednio po chemioterapii, może poprawić kontrolę guza.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnych ukończonych badań, które mogłyby zostać włączone do tego przeglądu.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy przeglądu przeszukali badania opublikowane do 20 października 2016 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/21 15:02:55] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz