Powtarzalna obwodowa stymulacja magnetyczna dla czynności życia codziennego i czynnościowych u osób po przebytym udarze mózgu

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Pytanie przeglądowe
Czy powtarzalna obwodowa stymulacja magnetyczna (RPMS) jest skuteczna dla poprawy codziennych czynności u osób po udarze?

Kontekst
Udar mózgu, najczęstsza przyczyna niepełnosprawności, występuje, gdy skrzep krwi blokuje naczynia krwionośne w mózgu. Znane są dwa rodzaje udaru mózgu: Niedokrwienny, spowodowany brakiem przepływu krwi, oraz krwotoczny, spowodowany krwawieniem. Porażenie ramienia lub nogi po udarze powoduje problemy z codziennymi czynnościami i funkcjami, w tym prysznic, ubieranie się, chodzenie. Pacjenci z udarem mózgu z niedowładem połowiczym wymagają rehabilitacji fizycznej: Treningu kończyn górnych i dolnych, ćwiczeń skupionych na czynnościach codziennego życia oraz dopasowywaniu aparatów do chodzenia (np. trzciny dobrane odpowiednio). Niemniej jednak, skuteczne metody leczenia są obecnie limitowane. RPMS jest bezbolesną metodą stymulacji, która była wykorzystywana do próby poprawy ruchu u osób z zaburzeniami mózgu lub nerwów.

Charakterystyka badania
Znaleźliśmy trzy próby RPMS (dwa pojedyncze badania RCTs i jedno badanie przekrojowe), w których wzięło udział łącznie 121 uczestników. W jednym z badań porównano RPMS przeciwko "pozorowanej" stymulacji (bardzo słaba forma stymulacji lub tylko dźwięk). W dwóch badaniach porównano RPMS plus rehabilitację w porównaniu z samą rehabilitacją.

Kluczowe wyniki

Znaleźliśmy ograniczone dowody na stosowanie RPMS w celu poprawy czynności życia codziennego, siły mięśniowej, funkcji kończyny górnej oraz spastyczności (niezwykła sztywność mięśni) u osób po udarze. Chociaż RPMS plus rehabilitacja nieznacznie obniżyła spastyczność stawu łokciowego w porównaniu z samą rehabilitacją, pozostaje niejasne, jaki rodzaj RPMS powinien być wykonywany, i na jakiej części ciała. Nie było żadnych informacji na temat funkcji kończyn dolnych. Zawarte w nich badania nie wykazały żadnego wpływu na śmierć.

Jakość dowodów

Sklasyfikowaliśmy jakość dowodów jako niskie dla poprawy działań codziennego życia, głównie dlatego, że jedno badanie miało małą wielkość próby. Potrzebne są dodatkowe próby z większymi wielkościami próby, aby ustalić odpowiedni protokół RPMS do leczenia osób po udarze.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/21 15:02:29] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz