AB interno trabekularne operacje pomostowania tętnic z użyciem Trabectome w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Jaki był cel tego przeglądu?
Celem tego Cochrane Review było nauczenie się, czy Trabectome poprawia chirurgiczne leczenie jaskry. Naukowcy z Cochrane zbierali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie i nie znaleźli żadnych ukończonych badań.

Kluczowe wiadomości
Nie ma danych porównujących lek Trabectome z innymi metodami leczenia.

Co zostało przeanalizowane w przeglądzie?
Jaskra jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty. W jaskrze uszkodzenie nerwu wzrokowego w tylnej części oka jest uszkodzone, w wielu przypadkach, ponieważ ciśnienie wewnątrz gałki ocznej jest zbyt wysokie. Lekarze mogą obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe za pomocą zabiegu chirurgicznego. Trabectome jest urządzeniem, które mogłoby pomóc uczynić ten zabieg mniej inwazyjnym, co może być bezpieczniejsze niż standardowe zabiegi chirurgiczne.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnych ukończonych badań na ten temat.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy przeglądu przeszukali badania opublikowane do 12 maja 2016 roku.

Wnioski autorów 

Obecnie nie ma wysokiej jakości dowodów na wyniki badania metodą ab interbecular bypass trabecular surgery with Trabectome dla jaskry z otwartym kątem przesączania. Właściwie zaprojektowane RCTs są potrzebne do oceny długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa tej techniki.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Jaskra jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty. Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne, takie jak ab interno trabecular bypass, zostały wprowadzone w celu zapobiegania progresji jaskry.

Cele: 

Głównym celem była ocena wyników na dwa lata po operacji plastycznej stawu skokowego z użyciem Trabectomu w leczeniu jaskry otwartego kąta w porównaniu z tradycyjnym medycznym, laserowym, lub chirurgicznym sposobem leczenia pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Drugorzędnym celem było zbadanie efektów zabiegu Trabectoma u osób, które w porównaniu do tych, którzy nie mają współdziałania phacoemulsification w porównaniu do tych, którzy nie mają jednoczesnego stosowania phacoemulsification.

Strategia wyszukiwania: 

Przeszukiwaliśmy centralny (który zawiera rejestr Cochrane 'a i Vision Trials Register) (2016, Issue 4), Ovid MEDLINE, Ovid MEDLINE, Ovid MEDLINE, Ovid MEDLINE Daily, Ovid MEDLINE Daily, Ovid OLDMEDLINE (www.isrctn.com / editAdvancedSearch), ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov), oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (www.who.int / ictrp / search / en). Nie wykorzystaliśmy żadnych dat ani ograniczeń językowych w elektronicznych wyszukiwarkach do prób. W dniu 12 maja 2016 ubiegłego roku przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych.

Kryteria selekcji badań: 

Włączyliśmy tylko randomizowane badania kontrolowane (RCTs) ab interno trabecular bypass surgery with Trabectome.

Zbieranie danych i analiza: 

Zaplanowaliśmy, aby dwa recenzje autorów niezależnie wyciągały dane z raportów z uwzględnionych badań przy użyciu formularza zbierania danych.

Główne wyniki: 

Jedna randomizowana kontrolowana próba zidentyfikowana z ClinicalTrials.gov, NCT00901108, spełniła kryteria włączenia. Badanie to zostało później zakończone. Rekordy Clinicals.gov wskazują, że badacze planują wykonać 12 miesięcy obserwacji i analiz na 19 uczestników już rekrutowanych do procesu.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/8/15 17:26:54] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz