Niesteroidowe leki przeciwzapalne w porównaniu z kortykosteroidami do kontrolowania stanu zapalnego po niepowikłanej operacji zaćmy

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Cel przeglądu
Celem tego przeglądu było odkrycie, czy stosowane miejscowo niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (same lub przyjmowane w skojarzeniu z miejscowymi kortykosteroidami) lub miejscowo stosowane kortykosteroidy są lepsze w kontrolowaniu stanu zapalnego oka po operacji zaćmy. Autorzy przeglądu Cochrane zbierali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie i znaleźli 48 badań.

Kluczowe wiadomości
Nie jest jasne, czy leki z grupy NLPZ lub kortykosteroidy są lepsze w leczeniu zapalenia błony naczyniowej oka po operacji zaćmy. W badaniach objętych badaniem było wiele kombinacji leków i schematów dawkowania. W większości badań nie podano danych na temat stanu zapalnego.

Co zbadano w tym przeglądzie?
Operacja zaćmy jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów okulistycznych. Zapalenie gałki ocznej jest częstym powikłaniem po operacji usunięcia zaćmy. Jeśli pozostawiony bez leczenia, ten stan zapalny może być przyczyną wielu powikłań. NLPZ lub kortykosteroidy są zazwyczaj stosowane w celu zwalczania obrzęku po operacji zaćmy. Leki te działają w różny sposób, więc porównywanie ich skutków jest konieczne. Autorzy przeglądu Cochrane porównali skuteczność NLPZ (w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami) w porównaniu do samych kortykosteroidów w celu kontrolowania obrzęku po operacji zaćmy.

Główne wyniki
Włączyliśmy 48 randomizowanych, kontrolowanych badań z 17 różnych krajów. W piętnastu badaniach porównywano NLPZ z kortykosteroidami. W 19 badaniach porównywano leki z grupy NLPZ i kortykosteroidy w porównaniu do samego kortykosteroidu. Czternaście innych badań miało więcej niż dwa rodzaje badań, w których stosowano różne kombinacje NLPZ i kortykosteroidów.

Porównując uczestników, którzy otrzymali NLPZ z tymi, którzy otrzymali kortykosteroid:

• nie było jasne, czy liczba komórek, które były oznaką stanu zapalnego wewnątrz oka, była wyższa lub niższa

• stwierdzono mniejszą flarę (inna oznaka stanu zapalnego wewnątrz gałki ocznej, w której wiązka światła staje się widoczna, przechodząc przez płyny do oka, podobnie jak wiązka światła słonecznego) w tylnej części oka w grupie, która otrzymywała tylko NLPZ.

• nie było jasne, czy był większy przypadek obrzęku rogówki, jasne okno w przedniej części oka, które staje się mimowolne, jeśli jest spuchnięte, miesiąc po operacji

• stwierdzono mniejsze ryzyko rozwinięcia się torbielowatego obrzęku plamki żółtej (płynu i obrzęku w części oka zwanej plamką, centralnej części siatkówki, jasnowrażliwej błony w tylnej części oka, która jest odpowiedzialna za szczegółowe widzenie i zniekształcona) w grupie, która otrzymywała tylko NLPZ.

Zawarte w tym porównaniu badania nie dostarczyły wystarczających informacji, aby przyjrzeć się ostrości widzenia, o tym, jak długo uczestnicy potrzebowali leczenia, skutków ubocznych stosowanych leków, czy też kosztów.

Porównując uczestników, którzy otrzymywali połączenie NLPZ z kortykosteroidem w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali sam kortykosteroid:

• wystąpił większy przypadek obrzęku rogówki w grupie, która otrzymywała kombinację dwóch rodzajów leków

• stwierdzono mniejsze ryzyko rozwinięcia się torbielowatego obrzęku plamki żółtej na tydzień po zabiegu operacyjnym w grupie, która otrzymywała kombinację dwóch rodzajów leków

Zaliczone badania nie dostarczyły wystarczającej ilości informacji, aby spojrzeć na ilość komórek w tylnej części oka, ostrość widzenia, jak długo uczestnicy potrzebowali leczenia, skutków ubocznych leków czy kosztów.

W tym przeglądzie porównano wiele różnych rodzajów leków, dawkowanie, oraz sposoby leczenia. W tym przeglądzie staraliśmy się spojrzeć na wszystkie rodzaje środków przeciwzapalnych. NLPZ rozważane w tym przeglądzie to indometacyna, ketorolak, nepafenak, diklofenak, bromfenak, flurbiprofen i pranoprofen. Kortykosteroidy zawarte w tym przeglądzie to: Deksametazon, octan prednizolonu, betametazon, rimexolon, fluorometolon i loteprednol. Przyszły przegląd z różnymi wynikami może być bardziej skuteczny w ustaleniu, czy NLPZ lub kortykosteroidy są lepsze w leczeniu obrzęku po operacji zaćmy.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy przeglądu Cochrane szukali badań, które zostały opublikowane do dnia 16 grudnia 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/20 11:35:48] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz