Interwencje w leczeniu gruźliczego zapalenia osierdzia

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

O co chodzi?

Gruźlicze zakażenie tkanek okołowierzchołkowych otaczających serce jest częstą, ale zagrażającą życiu chorobą.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego Cochrane Review była ocena efektów zabiegów dla osób z gruźliczym zapaleniem osierdzia.

Co to ma znaczyć?

Lekarze przepisują leki przeciwgruźlicze przez sześć miesięcy, odprowadzają płyn z osierdzia, jeśli pacjent ma niewydolność serca, a czasami usuwają osierdzie, jeśli jest gruba i sprawia, że pacjent jest chory, a czasami podaje kortykosteroidy w celu zmniejszenia skutków zapalenia.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Naukowcy z Cochrane zbierali i zbadali wszystkie potencjalnie istotne badania i znaleźli siedem prób, wszystkie przeprowadzone w Afryce Subsaharyjskiej. W sześciu badaniach oceniano kortykosteroidy. Inne oceniane metody leczenia obejmowały Mycobacterium indicus pranii immunotherapy, kolchicynę oraz chirurgiczne usunięcie płynu pod znieczuleniem ogólnym. Niniejszy przegląd jest nową edycją przeglądu z 2002 r.

U osób nie zakażonych wirusem HIV, w sześciu badaniach stwierdzono, że dodatkowe steroidy mogą zmniejszać liczbę zgonów ogółem (dowody niskiej pewności) i prawdopodobnie zmniejszenie zgonów spowodowanych przez zapalenie osierdzia (dowody o umiarkowanym stopniu pewności). Steroidy mogą zapobiegać ponownemu gromadzeniu się płynu w przestrzeni okołowierzchołkowej (dowody niskiej pewności). Nie wiemy jednak, czy kortykosterydy mają wpływ na zwężenie lub raka wśród ludzi żyjących z HIV (dowody na bardzo małą pewność).

U osób żyjących z HIV większość osób ocenianych w badaniach objętych badaniem nie była na lekach antyretrowirusowych. W przypadku tych pacjentów kortykosteroidy mogą zmniejszać zwężające zapalenie osierdzia (dowody niskiej pewności), ale nie wiemy, czy to przekłada się na zmniejszenie liczby zgonów lub zachorowań na raka (dowody na bardzo małą pewność). Kortykosteroidy mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na ponowne gromadzenie się płynu w przestrzeni osierdziowej (dowody niskiej pewności).

Kolchicyna była oceniana w jednym badaniu z udziałem 33 osób, przy czym brak jest wystarczających danych do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat efektu.

Na podstawie jednego badania nie ma pewności, czy dołączenie M. indicus pranii do immunoterapii lekami przeciwgruźliczymi ma wpływ na każdy wynik u osób z gruźliczym zapaleniem osierdzia bez względu na ich status HIV (dowody na bardzo małą pewność).

Otwarta chirurgiczna drenaż płynu gromadzącego się między sercem a błoną, przy zastosowaniu znieczulenia ogólnego może być związana z mniejszą zagrażającą życiu rekumulacją płynu u osób nie zakażonych wirusem HIV, ale wnioski nie są możliwe, gdyż liczba badanych uczestników była zbyt mała. Nie znaleźliśmy kwalifikowanego badania, które oceniało skutki otwartego drenażu chirurgicznego u osób żyjących z HIV.

Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnych kwalifikujących się badań, w których badano długość leczenia przeciwgruźliczego, ani wpływ innych leków wspomagających na gruźlicze zapalenie osierdzia.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu przeszukali wyniki badań opublikowanych do 27 marca 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/20 11:32:59] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz